Informovanost rodin pečujících o seniora v domácím prostředí o možnostech využívání sociálně zdravotních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost rodin pečujících o seniora v domácím prostředí o možnostech využívání sociálně zdravotních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna cs
dc.contributor.author Nováková, Helena cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T15:59:55Z
dc.date.available 2012-03-11T15:59:55Z
dc.date.issued 2011-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18497
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována tématu Informovanost rodin pečujících o seniora v domácím prostředí o možnostech využívání sociálně zdravotních služeb. Teoretická část se zabývá definicí stáří, stárnutí, pojmy geriatrie, gerontologie a periodizací stáří. Popisuje znaky stárnutí a potřeby seniorů. Druhá kapitola poukazuje na význam rodi-ny a vztahy mezi generacemi. V poslední kapitole jsou popsány služby sociální a zdravotní péče. V praktické části bylo provedeno vyhodnocení průzkumu, který byl zaměřen na informo-vanost rodin pečujících v domácím prostředí o seniora. cs
dc.format 97 s. cs
dc.format.extent 2228283 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject geriatrie cs
dc.subject rodina cs
dc.subject domácí prostředí cs
dc.subject péče cs
dc.subject generační soužití cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject seniors en
dc.subject elderly en
dc.subject senior citizen en
dc.subject aging en
dc.subject old age en
dc.subject geriatrics en
dc.subject family en
dc.subject home environ-ment en
dc.subject domiciliary care en
dc.subject different generation cohabitation en
dc.subject social services en
dc.title Informovanost rodin pečujících o seniora v domácím prostředí o možnostech využívání sociálně zdravotních služeb cs
dc.title.alternative The foreknowledge of families taking care of homebound senior citizens on the possibilities of benefiting from social and medical services en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dorková, Zlatica cs
dc.date.accepted 2011-06-20 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with a topic of informedness about social and health care services in families caring for a senior family member at home ? providing domiciliary care. The theoretical part deals with a definition of old age, aging, concepts of geriatrics, gerontology and periodisation of old age. It describes signs of aging and needs of senior citizens. The second chapter highlights the importance of family and relationships between generations. The final chapter provides a description of available social and health care services. The practical part consists of an evaluation survey focused on informedness in families caring for an elderly member at home. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20332
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2011_bp.pdf 2.125Mb PDF View/Open
nováková_2011_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2011_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account