Agresivní chování mezi uživateli drog

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Agresivní chování mezi uživateli drog

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Agresivní chování mezi uživateli drog
Autor: Klabal, Radovan
Vedoucí: Zahradník, Jan
Abstrakt: Práce se zabývá agresivním chováním mezi partnery - uživateli drog. V teoretické části autor vymezuje základní pojmy související s agresí. Dále se věnuje příčinám a druhům agresivního chování, domácímu násilí a konkrétním dopadům užívání návykových látek. Ve výzkumné části zkoumá autor pomocí dotazníkového šetření, zda dle subjektivních názorů respondentek existuje vzájemná korelace mezi užíváním nelegálních drog a agresivním chováním jejich partnerů. Autor dále zjišťuje, zda měly ženy vztah s více agresivními partnery - uživateli drog, zda je agresivní chování partnera důvodem k rozchodu s ním, s jakými druhy agresivního chování se ženy setkávají nejčastěji, genezi partnerovy agrese a reakce žen na ni.
URI: http://hdl.handle.net/10563/18734
Datum: 2011-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 24911


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
klabal_2012_dp.pdf 1.602Mb PDF Zobrazit/otevřít
klabal_2012_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
klabal_2012_op.doc 51.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet