Pozice kurátora - sociálního pedagoga v systému postpenitenciální péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pozice kurátora - sociálního pedagoga v systému postpenitenciální péče

Show full item record

No preview available
Title: Pozice kurátora - sociálního pedagoga v systému postpenitenciální péče
Author: Mráz, Jaroslav
Advisor: Pospíchal, Jaromír
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá pozicí kurátora - sociálního pedagoga v systému postpenitenciární péce. Teoretická cást diplomové práce podrobne popisuje systém postipenitenciární péce v Ceské republice, se zamerením se na cíle a duvody vzniku této péce, realizované projekty predevším ?Projekt Rásnovka? a Stredisko postpenitenciární péce v Ostrave v roce 1974. V další cásti práce je podrobne zmapovaný institut sociálního kurátora, nápln a metody jeho pracovní cinnosti, výkon státní správy v prenesené pusobnosti, vymezení legislativního rámce pro výkon funkce sociálního kurátora. Podkapitola ?Právní základ? je doplnena o zmeny v právní oblasti, které nastaly dnem 1. ledna 2012, tj. úcinností zákona c. 366 ze dne 6. listopadu 2011. Práce dále podrobne popisuje trest jako prostredek k dosažení úcelu zákona, historii trestu a trestání, a to obecne i konkretizovane na území spadající v dnešní dobe pod pojem státní území Ceské republiky. Kapitola Trest se venuje pojmu peneologie a disciplínám psychologie, jejichž poznatky je možné využívat pro úspešnou reintegraci propuštených osob, osobnosti pachatele jako psychologickému tématu pro práci kurátora s klientem a kriminální recidive ? zpetnosti páchání trestné cinnosti a prehledu hlavních úkolu Vezenské služby Ceské republiky a typu veznic. Tretí kapitola diplomové práce pojednává o vlastním procesu resocializace, objasnuje výchovnou funkci trestu a definuje realizacní komponenty výchovné funkce trestu. V této kapitole jsou definice pojmu sociální oblasti, zejména sociální péce a její subjekty. Dále je zde podrobne pojednáno o tzv. kontinuální sociální péci, je popsán prínos sociální péce pro spolecnost, sociální prevence a poradenství. Kapitolu uzavírá pojednání o terénní práci kurátoru tzv. streetwork. Na teoretickou cást navazuje sociologický výzkum, provedený metodou dotazníkového šetrení mezi klienty sociálních kurátoru a strukturovaného rozhovoru mezi sociálními kurátory. Tento výzkum se zabýval tremi výzkumnými otázkami zamerenými na rozsah znalostí a využívání systému postpenitenciární péce ze strany klientu, využívání poznatku sociální pedagogiky v práci kurátora a pomoc kurátora klientum ve vlastním procesu resocializace a reintegrace do spolecnosti. Bylo zjišteno, že sociální kurátor je sociálním pedagogem, pri výkonu své práce aplikuje poznatky z oboru sociální pedagogika. Jeho práce je pro klienty prínosná, zejména v oblasti hmotného zajištení, obnovení kontaktu s rodinou nebo pomoc pri hledání zamestnání. Všem dotázaným klientum byla známa možnost obrátit se s žádostí o pomoc na sociálního kurátora, kterou využívali dle svého uvážení. Kurátori i klienti považují soucasné podmínky za relativne dostacující.
URI: http://hdl.handle.net/10563/18752
Date: 2010-11-30
Availability: Bez omezení
Department: Katedra pedagogiky
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: B 25268


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
mráz_2012_dp.pdf 693.9Kb PDF View/Open
mráz_2012_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
mráz_2012_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account