Alkohol, kouření a životní styl mládeže

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Alkohol, kouření a životní styl mládeže

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Alkohol, kouření a životní styl mládeže
Autor: Vrábel, Milan
Vedoucí: Kraus, Blahoslav
Abstrakt: VRÁBEL, Milan. Alkohol, kouření a životní styl mládeže: diplomová práce, Brno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012. Předložená diplomová práce rozpracovává aktuální téma ?Alkohol, kouření a životní styl mládeže?. Užívání drog představuje celospolečenský problém s negativními důsledky na zdraví a kvalitu života zejména mládeže. Dospívající z různých důvodů řeší studijní a životní situace užíváním alkoholu a kouřením, snadněji přijímají rizikový způsob života, který následně ovlivňuje i volbu životního stylu. Cílem diplomové práce je analýza dvou sociálně patologických jevů, tj. užívání alkoholu a kouření cigaret, rozbor jejich důsledků u věkové skupiny mládeže, zmapování situace v užívání legálních návykových látek mládeží na školách a posouzení jejich vlivu na důležité složky životního stylu. V empirické části práce, jako hlavní metoda zkoumání, bylo použito dotazníkové šetření u žáků základních škol a studentů gymnázia. Získaná data byla porovnána s výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) a dřívějšími výzkumy. Zjištěné skutečnosti a doporučení autora DP mohou školy využít k posouzení účinnosti realizovaných školních preventivních programů a poskytnout důležité informace rodičům o vlivu rodinného prostředí a výchovy na volbu zdravého životního stylu jejich potomky.
URI: http://hdl.handle.net/10563/18881
Datum: 2010-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 25396


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vrábel_2012_dp.pdf 762.4Kb PDF Zobrazit/otevřít
vrábel_2012_vp.pdf 130.2Kb PDF Zobrazit/otevřít
vrábel_2012_op.doc 29.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet