Efektivita primární prevence rizikového chování u studentů středních škol v Uherskohradišťském okrese

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Efektivita primární prevence rizikového chování u studentů středních škol v Uherskohradišťském okrese

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Efektivita primární prevence rizikového chování u studentů středních škol v Uherskohradišťském okrese
Autor: Šilhavá, Renáta
Vedoucí: Andrysová, Pavla
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá efektivitou primární prevence u středoškolských stu-dentů v Uherskohradišťském okrese, resp. na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré město. Nejdříve se zaměřuje na období střední školy z hlediska věku, tzn. na nelehké ob-dobí adolescence a změny, které s ním souvisí. Pokud tyto změny a vývojové úkoly mladý člověk nezvládne, hrozí mu, že se začne chovat rizikově. Téma rizikového chováni je spo-jeno s prevencí, která by mu měla předcházet, ale bohužel ne vždy je úspěšná. V současné době je nejrozšířenější kouření tabáku, proto je v této práci právě tomuto rizikovému cho-váni věnováno nejvíce prostoru. Možnými příčinami vzniku rizikového chování, nebo-li faktory rizikového chování, jsou rodina, vrstevníci, škola a masmédia. Nejdůležitějšími faktory, a také nejvíce rozpracovanými, jsou zde rodina a škola a právě o jejich zachycení se snaží praktická část diplomové práce. Cílem práce je zkoumání účinnosti primární prevence zaměřené na kouření tabáku. Tato problematika je zkoumána jak z pohledu středoškolských studentů, tak i z pohledu školního metodika prevence, což poskytuje ucelený obraz současné situace. Proto i výzkum je rozložen do dvou částí. První část se zabývá stře-doškolskými studenty, jejich názory na potřebnost primární prevence, jejich vztahem k tabákovým výrobkům Druhá část je zaměřena na školní metodičku prevence, její zku-šenosti a názory na účinnost prevence na dané škole, a také její vidění reálného stavu míry kouření tabáku na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město.
URI: http://hdl.handle.net/10563/19553
Datum: 2011-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 25070


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
šilhavá_2012_dp.pdf 2.217Mb PDF Zobrazit/otevřít
šilhavá_2012_vp.zip 15.70Kb Neznámý Zobrazit/otevřít
šilhavá_2012_op.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet