Aktivizační program pro geriatrické pacienty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivizační program pro geriatrické pacienty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cichá, Martina cs
dc.contributor.author Velecká, Petra cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T01:24:12Z
dc.date.available 2013-10-06T01:24:12Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19785
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá aktivizací hospitalizovaných pacientů na oddělení následné péče. Cílem bakalářské práce je realizovat aktivizační programy s geriatrickými pacienty na oddělení následné péče a zjistit pohled geriatrických pacientů na tyto aktivizační programy. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na charakteristiku pojmů týkajících se aktivizace a aktivizačního programu a přibližuje jednotlivé aktivizační metody, které lze využívat u geriatrických pacientů v nemocničním prostředí. Dále se zabývá problematikou geriatrických syndromů a seznamuje se zásadami komunikace s geriatrickými pacienty. Praktická část bakalářské práce zahrnuje přípravu a realizaci aktivizačních programů u pacientů na oddělení následné péče a zpracování a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření, jehož formou je polostrukturovaný rozhovor. Šetření je zaměřeno na zjištění spo-kojenosti geriatrických pacientů s proběhlými aktivizačními programy na oddělení následné péče. Součástí praktické části jsou návrhy s postupy pro realizaci aktivizačních programů. cs
dc.format 100 s., 35 s. příloh cs
dc.format.extent 4160628 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Aktivizace cs
dc.subject aktivizační metody cs
dc.subject aktivizační program cs
dc.subject geriatrický pacient cs
dc.subject oddělení následné péče cs
dc.subject aktivizační pracovník ? pracovník cs
dc.subject který realizuje aktivizační programy cs
dc.subject Activation en
dc.subject activation methods en
dc.subject activation programme en
dc.subject geriatric patient en
dc.subject department of subsequent care en
dc.subject activation worker ? worker en
dc.subject who implements activation programmes en
dc.title Aktivizační program pro geriatrické pacienty cs
dc.title.alternative Activation Programme for Geriatric Patients en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dorková, Zlatica cs
dc.date.accepted 2012-06-13 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with activation of hospitalised patients in the department of subsequent care. The goal of this thesis is to implement activation programmes for geriatric patients in the department of subsequent care and to find out geriatric patients' views on these activation programmes. The theoretical part of thesis focuses on the characteristics of terms concerning activation and activation programme, and approaches activation methods which can be used for geriatric patients in the hospital environment. Furthermore, it deals with geriatric syndromes and acquaints with the principles of communication with geriatric patients. The practical part of thesis includes the preparation and implementation of activation programmes for patients in the department of subsequent care and processing and evaluation of results of a questionnaire survey, which was in the form of semi-structured interview. This survey was aimed at determining of satisfaction of geriatric patients with the implemented programs in the department of subsequent care. The practical part also includes the proposals with the procedures for the implementation of activation programmes. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 23892
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-29 cs


Files in this item

Files Size Format View
velecká_2012_bp.pdf 3.967Mb PDF View/Open
velecká_2012_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
velecká_2012_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account