Sociální aspekty nezaměstnanosti v regionu Kolín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální aspekty nezaměstnanosti v regionu Kolín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Hájková, Eva
dc.date.accessioned 2013-10-06T01:41:53Z
dc.date.available 2013-10-06T01:41:53Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19816
dc.description.abstract Bakalářská práce "Sociální aspekty nezaměstnanosti v regionu Kolín" se zabývá problematikou nezaměstnanosti. Charakterizuje nezaměstnanost jako takovou, příčiny, druhy nezaměstnanosti a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Dále je pozornost zaměřena na důsledky nezaměstnanosti, které mohou v některých případech přerůst do roviny patologické. Práce rozebírá různé rizikové skupiny nezaměstnaných. Součástí práce jsou také kapitoly zaměřené na situaci trhu práce v okrese Kolín. cs
dc.format 64 s. (125 014 znaků) cs
dc.format.extent 835673 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject příčiny nezaměstnanosti cs
dc.subject druhy nezaměstnanosti cs
dc.subject rizikové skupiny nezaměstnaných cs
dc.subject důsledky nezaměstnanosti cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject nezaměstnaní cs
dc.subject životní úroveň cs
dc.subject sociální izolace osoby se zdravotním postižením cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject causes of unemployment en
dc.subject types of unemployment en
dc.subject high-risk groups of the unemployed en
dc.subject the consequences of unemployment en
dc.subject labor market en
dc.subject the unemployed en
dc.subject living standards en
dc.subject social isolation of disabled persons en
dc.title Sociální aspekty nezaměstnanosti v regionu Kolín cs
dc.title.alternative Social Aspects of Unemployment in Kolín Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated The final work ?Social aspects of unemployment in the region of Kolin" deals with problems of unemployment. It characterizes causes and types of unemployment. Attention is also focused on the consequences of unemployment, which may in some cases grow to the patological level. The work analyzes the different risk groups of the unemployed. Part of the work are also chapters focusing on the labor market situation in the region of Kolin. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/98 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23474
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-03
local.subject Kolín (Česko : oblast) cs
local.subject sociálně patologické jevy cs
local.subject Kolín Region (Czechia) en
local.subject social pathological phenomena en


Files in this item

Files Size Format View
hájková_2012_bp.pdf 816.0Kb PDF View/Open
hájková_2012_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
hájková_2012_op.doc 28Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account