Postoje pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání a integraci žáků s mentálním postižením a způsoby vzdělávání těchto žáků

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Postoje pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání a integraci žáků s mentálním postižením a způsoby vzdělávání těchto žáků

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Postoje pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání a integraci žáků s mentálním postižením a způsoby vzdělávání těchto žáků
Autor: Hradilová, Veronika
Vedoucí: Jurtíková, Michaela
Abstrakt: Má bakalářská práce se zabývá vzděláváním osob s mentálním postižením. V teoretické části popisuji charakteristiku a klasifikaci mentálního postižení a charakteris-tické znaky osobnosti jedince s postižením. Dále se zabývám vzděláváním, v jedné z kapitol rozlišuji integraci a inkluzi, v další se zabývám jeho historickým vývojem a legislativou, k tomu se přiřazuje podkapitola pojednávající o jednotlivých stupních vzdělávání. V neposlední řadě popisuji didaktické principy využívané při vzdělávání osob s mentálním postižením. Praktická část je realizována kvantitativním výzkumem pomocí dotazníkového šetře-ní. Dotazník je zaměřen na postoje pedagogů v běžných základních školách k inkluzivnímu vzdělávání a integraci žáků s mentálním postižením. Především jde o zjištění postojů peda-gogů k inkluzivnímu vzdělávání, jaké jsou jejich názory nebo zda by raději pro žáky s mentálním postižením volili jinou formu vzdělávání.
URI: http://hdl.handle.net/10563/19929
Datum: 2011-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 24800


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hradilová_2012_bp.pdf 2.933Mb PDF Zobrazit/otevřít
hradilová_2012_vp.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hradilová_2012_op.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet