Komplikace chirurgických výkonů v axile u karcinomu prsu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komplikace chirurgických výkonů v axile u karcinomu prsu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gatěk, Jiří cs
dc.contributor.author Janálová, Hana cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T04:15:30Z
dc.date.available 2013-10-06T04:15:30Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20075
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na komplikace chirurgických výkonů v axile u karcinomu prsu. Práce je strukturována do dvou celků. Teoretická část se zabývá epidemiologií karcinomu prsu, anatomií prsu, zobrazovacími metodami v mammární diagnostice, klinickou diagnostikou karcinomu prsu, léčebnou strategií a závažnými komplikacemi v mammární chirurgii s důrazem na sekundární lymfedém, který výrazně snižuje kvalitu života operovaných žen. V praktické části jsou sledovány pooperační komplikace po chirurgickém výkonu v axile u karcinomu prsu. Pacientky jsou rozděleny do dvou skupin dle rozsahu výkonu v axile. První skupina zahrnuje ženy s biopsií sentinelové uzliny, druhá skupina ženy po disekci axilárních uzlin I. a II. etáže. U obou skupin byly sledovány a srovnávány pooperační komplikace vyplývající z rozsahu výkonu v axile se zvláštním zaměřením na výskyt lymfedému. cs
dc.format 88 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 2748986 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject karcinom prsu cs
dc.subject sentinelová uzlina cs
dc.subject disekce axily cs
dc.subject lymfedém cs
dc.subject pooperační komplikace cs
dc.subject breast cancer en
dc.subject sentinel node en
dc.subject axillary dissection en
dc.subject lymph edema en
dc.subject postoperative complications en
dc.title Komplikace chirurgických výkonů v axile u karcinomu prsu cs
dc.title.alternative Surgery Complications in Axilla Breast Cancer Treatment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dudešek, Bohumil cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is concentrated on complications of surgery, concerning the operations in axilla of breast cancer. It is structured in two parts. The theoretical part deals with the epidemiology of breast cancer, the breast anatomy the picturing methods in mammary diagnostics of the breast cancer, the therapeutically strategy and major complications in mammary surgery emphasizing the secondary lymph edema which significantly decreases the life quality of women operated upon. In the practical part the author follows postsurgical complications after the surgical performances in axilla. The first group involves the women with the biopsy sentinel node, the second group involves women after an axilla complications following the extend of the performance in axilla with a special view of the occurrence of lymph edema. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 23908
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-24 cs


Files in this item

Files Size Format View
janálová_2012_bp.pdf 2.621Mb PDF View/Open
janálová_2012_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
janálová_2012_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account