Motivace pracovníků vystavených psychosociální zátěži.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Motivace pracovníků vystavených psychosociální zátěži.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Motivace pracovníků vystavených psychosociální zátěži.
Autor: Kalužová, Martina
Vedoucí: Vízdal, František
Abstrakt: Svoji bakalářskou práci jsem psala na téma Motivace pracovníků vystavených psycho-sociální zátěži. Mým cílem bylo zjistit, jakým způsobem jsou pracovníci v pomáhajících profesích motivováni k dlouhodobému působení v této oblasti, zda jsou tyto způsoby dostatečné a jaké změny by pracovníci uvítali. Na stanovený cíl jsem odpovídala prostřednictvím tří zvolených výzkumných okruhů: 1. Současná motivace pracovníků pomáhajících profesí (zde jsem zkoumala, jaké druhy motivací jsou pro pracovníky vystavené psychosociální zátěži v současné době dostupné, a zjistila jsem, že se jedná o tyto druhy: možnost zvyšování kvalifikace; dobrý pracovní kolektiv či sehraný pracovní tým; více dní dovolené či pružná pracovní doba; zvýhodněné stravné; prostor pro seberealizaci; umožnění přijetí zpětné vazby od kolegů z jiných pracovišť). 2. Dostatečnost způsobů motivování (v tomto úseku jsem zjišťovala, zda pracovníci vnímají motivaci jako dostatečnou či nikoliv a došla jsem k závěru, že převážná většina komunikačních partnerů považuje současnou motivaci za nedostatečnou). 3. Návrh změn ke zlepšení stávající situace (v poslední části výzkumných okruhů jsem se zabývala návrhy změn v oblasti motivování, které by pracovníci do budoucna uvítali, a dopracovala jsem se k následujícím bodům: zvýšení platu; změna v řešení psychické zátěže (pravidelná sezení s odbornými pracovníky, zavedení relaxačních technik); prostor pro vlastní realizaci; zkvalitnění pracovního prostředí; jasné vymezení pozice a pracovní náplně; vstřícnost ze strany vedení; zpřísnění požadavků na dosažené vzdělání při nástupu do praxe nebo krátce po něm (vyžadování absolvování sebe zkušenostních - výcvikových kurzů).
URI: http://hdl.handle.net/10563/2009
Datum: 2006-04-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 2007


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kalužová_2006_bp.pdf 614.0Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet