Vliv totální thyreoidektomie na vývoj orbitopatie u Morbus Basedow

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv totální thyreoidektomie na vývoj orbitopatie u Morbus Basedow

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gatěk, Jiří cs
dc.contributor.author Valčíková, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T04:45:13Z
dc.date.available 2013-10-06T04:45:13Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20116
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je zkoumání vlivu totální thyreoidektomie (chirurgické odstranění celé štítné žlázy) na vývoj orbitopatie u pacientů s onemocněním Gravesovy ? Basedowovy choroby. V teoretické části se zaměřuji na anatomii štítné žlázy, fyziologii, nejčastější onemocnění štítné žlázy, diagnostiku onemocnění a léčbu. Dále na anatomii orbity, vymezení pojmů endokrinní orbitopatie a Morbus Basedow. V praktické části jsem prováděla výzkum na základě sestaveného protokolu studie, za účelem zjištění vlivu thyreoidektomie (odstranění štítné žlázy) na vývoj očních příznaků Basedowovy choroby. Náplní práce bylo kvantitativně vyjádřit dopad thyreoidektomie na vliv příznaků orbitopatie u Gravesovy ? Basedowovy choroby. Respondenty tvořila skupina pacientů, kteří byli operováni na našem pracovišti v letech 2002 ? 2012. Cílem bylo zjistit vliv chirurgické léčby na vývoj orbitopatie, se zjištěním počtu pacientů vyžadujících následnou konzervativní terapii a případně oční korekční operace. cs
dc.format 73 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 2942436 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Gravesova - Basedowova choroba cs
dc.subject endokrinní orbitopatie cs
dc.subject thyreoidektomie cs
dc.subject Morbus Graves - Basedow en
dc.subject endocrinal orbitopathy en
dc.subject thyreoidectomy en
dc.title Vliv totální thyreoidektomie na vývoj orbitopatie u Morbus Basedow cs
dc.title.alternative Total Thyroidectomy Effect on the Development of Orbithopathy at Morbus Basedow en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dudešek, Bohumil cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The subject of the present bachelor thesis is research of total thyreoidectomy (surgical removal of total thyroid) impact on orbitopathy development in patients with Morbus Graves ? Basedow. In the theoretical part I focused on the anatomy and physiology of the thyroid, its mostfrequent diseases, diagnostics and therapy. Subsequently I concentrated on the orbit anatomy and term definitions of endocrinal orbitopathy and Morbus Basedow. In the practical part I performed research based on a structural study protocol in order to find out thyreoidectomy (surgical removal of thyroid) impact on the development of ophtalmological symptoms of Morbus Basedow. The objective was to express quantitatively the thyreoidectomy effect on the impact of orbitopathy symptoms in Morbus Graves ? Basedow. The control group consisted of patients who underwent surgery in our department from 2002 to 2012. The aim was to find out the effect of surgical therapy on the development of orbitopathy and o set down the number of patients in need of subsequent conservative therapy or ophtalmological corrective surgery. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 23926
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-24 cs


Files in this item

Files Size Format View
valčíková_2012_bp.pdf 2.806Mb PDF View/Open
valčíková_2012_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
valčíková_2012_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account