Wine-making Terminology in Translation

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Wine-making Terminology in Translation

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nemčoková, Katarína cs
dc.contributor.author Kadlubiec, Jiří cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T05:05:50Z
dc.date.available 2013-10-06T05:05:50Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20160
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá překladem vinařské terminologie a terminologie, která je s vínem spojená. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá překladem a identifikuje funkční přístup k překladu, který je pro tuto práci výchozí. Dále se zabývá stylistikou vinět a webových stránek jako propagačních materiálů a stanovuje potřebné zázemí pro pochopení rozdílných stylů hodnocení kvality. V poslední části se práce zabývá konceptem terminologie. Analytická část nabízí analýzu existujících překladů vinět a webových stránek českých vinařů a upozorňuje na škálu chyb a problémů, které se v nich vyskytují. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 1930009 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Překlad cs
dc.subject Funkční překlad cs
dc.subject Výchozí text cs
dc.subject Cílový text cs
dc.subject Vinařství cs
dc.subject Viněty cs
dc.subject Jakost cs
dc.subject Ekvivalence cs
dc.subject Translation en
dc.subject Functional translation Source text en
dc.subject Target text en
dc.subject Wine-making en
dc.subject Wine labels en
dc.subject Quality en
dc.subject Equivalence en
dc.title Wine-making Terminology in Translation cs
dc.title.alternative Wine-making Terminology in Translation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drábková, Lenka cs
dc.date.accepted 2012-06-13 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is aimed at translation of wine-making terminology and of terminology, which is connected to wine. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the notion of translation and identifies the functional approach towards translation, on which the thesis is based on. It subsequently deals with the stylistics of the wine labels and websites as promotional materials. It states the necessary background for understanding of different styles of quality judgment. The last part deals with the notion of terminology. The analytical part offers the analyses of existing translations of wine labels and websites of Czech wine producers. It points out the range of mistakes and problems, which occur in the translations. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 24069
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
kadlubiec_2012_bp.pdf 1.840Mb PDF View/Open
kadlubiec_2012_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
kadlubiec_2012_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account