Aktivizace pacienta s cévní mozkovou příhodou na neurologickém oddělení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivizace pacienta s cévní mozkovou příhodou na neurologickém oddělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Běhávková, Bianca
dc.date.accessioned 2013-10-06T05:57:15Z
dc.date.available 2013-10-06T05:57:15Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20247
dc.description.abstract Cévní mozková příhoda je onemocnění, které může zanechat nemocnému závažné následky, jež zásadně změní jeho postavení v osobním, rodinném i pracovním životě. Aby tyto změny co nejméně ovlivnily životní situaci nemocného, je zapotřebí včasná léčba a vhodná následná aktivizace nemocného. Aktivizace by měla probíhat intenzivně zejména v prvních dnech a týdnech po iktu, kdy je možné největší využití potenciálu pacienta. V první kapitole teoretické části bakalářské práce je popsáno onemocnění cévní mozková příhoda. V druhé kapitole jsou charakterizovány potřeby pacientů s iktem. Závěrečná část je zaměřena na možnosti aktivizace, které může vykonávat všeobecná sestra u těchto ne-mocných na standardním neurologickém oddělení. V praktické části byla navržena aktivizace u vybraných pacientů po cévní mozkové příhodě, realizována naplánovaná aktivizační cvičení a následně pomocí rozhovorů s vybranými pacienty zjišťován názor dotyčných na prováděnou aktivizaci. Klíčová slova: cévní mozková příhoda, potřeby, aktivizace, všeobecná sestra, neurologické oddělení cs
dc.format 76 cs
dc.format.extent 1978333 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cévní mozková příhoda cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject aktivizace cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject neurologické oddělení cs
dc.subject stroke en
dc.subject needs en
dc.subject activation en
dc.subject nurse en
dc.subject department of Neurology en
dc.title Aktivizace pacienta s cévní mozkovou příhodou na neurologickém oddělení cs
dc.title.alternative Activation of a Patient with Stroke in the Neurology Department en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Smolková, Zuzana
dc.date.accepted 2012-06-11
dc.description.abstract-translated Stroke is a disease that the patient can leave serious consequences, which fundamentally changes its position in the personal, family and business life. To minimize these changes affected the patient's life situation you need timely treatment and appropriate follow-activation of the patient. Activation should be especially intensive in the first days and weeks after the stroke, when the largest possible potential of the patient. In the first chapter of the theoretical part of this work is described disease stroke. In the second section are characterized by the needs of patients with stroke. The final section fo-cuses on the possibility of activation, which can perform general nurse in these non-powerful on the standard neurological department. In the practical part of the activation was proposed in selected patients after a stroke, real-ized planned exercises and then activation by interviews with selected patients investigated in view of the activation performed. Key words: stroke, needs, activation, nurse, department of Neurology en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 20308
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-30


Files in this item

Files Size Format View
běhávková_2012_bp.pdf 1.886Mb PDF View/Open
běhávková_2012_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
běhávková_2012_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account