Analýza poskytované péče v rezidenčních zařízeních pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza poskytované péče v rezidenčních zařízeních pro seniory

Show full item record

No preview available
Title: Analýza poskytované péče v rezidenčních zařízeních pro seniory
Author: Šílený, Vladimír
Advisor: Mühlpachr, Pavel
Abstract: Diplomová práce je tematicky zaměřena na oblast sociálně ? zdravotnické péče o seniory jako jednu z hlavních disciplín moderní gerontologie. Materiál je rozčleněn do sedmi kapitol, které se dále dělí na menší celky a podkapitoly. Teoretická část se věnuje stáří jako společenskému fenoménu, přibližuje proces stárnutí z pohledu involučních změn a nazírá na stáří ze sociologicko-demografického úhlu pohledu v širších souvislostech. Navazující kapitola je krátkým historickým exkurzem do vývoje sociální péče ve střední Evropě. Zbytek teoretické části je věnován charakteristice ústavní péče jako formy pomoci s ohledem na aktuální stav v rezidenčních zařízení pro seniory na území ČR. Empirická část se zabývá analýzou současného stavu poskytované péče v příspěvkových rezidenčních zařízeních, určených k poskytování sociálně ? zdravotních služeb seniorům. Kvantitativní výzkum, provedený ve dvou vybraných domech pro seniory,posuzuje subjektivní mínění seniorů o úrovni sociální péče v zařízení, v němž jsou umístěni. Výsledky získané výzkumnou sondou jsou následně generalizovány a poté využity k formulaci návrhů na přijetí opatření ke zlepšení úrovně dosavadní péče. Práci doplňuje statistické vyhodnocení získaných dat ilustrované grafickou přílohou.
URI: http://hdl.handle.net/10563/20375
Date: 2011-11-30
Availability: Bez omezení
Department: Katedra pedagogiky
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: C 29141


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
šílený_2013_dp.pdf 3.063Mb PDF View/Open
šílený_2013_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
šílený_2013_op.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account