Využití počítače ve výuce písemné a elektronické komunikace na obchodní akademii

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití počítače ve výuce písemné a elektronické komunikace na obchodní akademii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Brož, František
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:07:21Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:33Z
dc.date.issued 2006-06-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2043
dc.description.abstract V práci pojednávám o využití fenoménu konce 20. století při výuce psaní na klávesnici počítace desetiprstovou hmatovou metodou a o vyhotovení písemností v obchodní korespondenci. Hlavní část práce o písemné a elektronické komunikaci (PEK) věnuji používání programové výuky psaní ZAV na školách (web zav). Teoreticky vycházím z materiálů MŠMT ČR. V praktické části pojednávám o výuce realizované tradiční metodikou, především na ručních psacích strojích. Po pohledu do historie (klasifikace, státní zkoušky, soutěže, elektronické psací stroje) porovnávám tři učebnice psaní na stroji. Přes učebnici J. Zaviačiče Psaní na stroji pro samouky se dostávám k jeho programové výuce na počítači ZAV, která je e-learingovou individuální distanční výukou řízenou z jednoho centrálního pracoviště prostřednictvím internetu. Je šířena formou individuální domácí výuky a prostřednictvím verze programu pro školy s možností volby ze dvanácti druhů programů s neomezeným počtem pracovišť je i ve šk. roce 2005/2006 používána na středních školách. Autor přes mnoho druhů různých soutěží motivuje žáky i celé školy. Programová výuka ZAV je ve srovnání s ostatními programy - ATF, Deseti prsty, Psaní všemi deseti - svojí metodikou a propracovaností nejefektivnější. Většímu rozšíření ve školách i na pracovištích brání cenová politika autora. Dále pojednávám o využití PC v obchodní korespondenci: Pojednávám též o tematických plánech PEK na Obchodní akademii ve Zlíně a o výsledcích žáků ve výuce ZAV. V závěru píši o využívání webových stránek ve výuce a vzdělávání. V práci zařazuji přílohy. cs
dc.format 67 stran textu a 14 příloh. cs
dc.format.extent 2324109 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 12.06.2011
dc.subject Písemná elektronická komunikace cs
dc.subject PEK cs
dc.subject informační technologie cs
dc.subject programová výuka psaní na klávesnici cs
dc.subject obchodní korespondence cs
dc.subject standardy a dokumenty MŠMT cs
dc.subject profil absolventa cs
dc.subject kláčové kompetence cs
dc.subject práce s informacemi cs
dc.subject operační systémy MS DOS cs
dc.subject textový editor T602 a Windows cs
dc.subject Word ve výuce cs
dc.subject distanční výuka prostřednictvím internetu cs
dc.subject e-learning cs
dc.subject individuální domácí výuka a školní verze programu ZAV cs
dc.subject program zkratkového písma ZAVpis cs
dc.subject programy ATF cs
dc.subject Deseti prsty cs
dc.subject Psaní všemi deseti cs
dc.subject tematické plány cs
dc.subject učebnice psaní na klávesnici a obchodní korespondence cs
dc.subject využití webových stránek pro výuku a vzdělávání cs
dc.subject Key words: written electronic communication en
dc.subject PEK en
dc.subject information technology en
dc.subject computer lessons of typing en
dc.subject business correspondence en
dc.subject standards and documents en
dc.subject subject syllabi of the Ministry of Education en
dc.subject Youth and Sports of the Czech Republic en
dc.subject graduate profile en
dc.subject key competencies en
dc.subject working with information en
dc.subject traditional forms of teaching en
dc.subject classification standards en
dc.subject state exams en
dc.subject competitions en
dc.subject ZAV teaching program en
dc.subject operating system MS DOS en
dc.subject T602 text editor and Windows en
dc.subject Word text editor in teaching en
dc.subject distance learning over the Internet en
dc.subject e-learning en
dc.subject individual home study and the school version of the ZAV program with kinds of options en
dc.subject ZAVpis abbreviation program en
dc.subject ATF programs en
dc.subject Ten fingers en
dc.subject Typing with all ten en
dc.subject thematic plans en
dc.subject textbooks on typing and business correspondence en
dc.subject use of web pages for teaching and education en
dc.title Využití počítače ve výuce písemné a elektronické komunikace na obchodní akademii cs
dc.title.alternative Using computers in the teaching of written electronic communication (PEK) at the business college en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hýl, Pavel
dc.date.accepted 2006-06-29
dc.description.abstract-translated ABSTRACT In this thesis entitled "Using computers in the teaching of written electronic communication (PEK) at the business college'q I discuss the use of a phenomenon of the 20th Century in the teaching of typing on computer keyboards using the ten-finger touch-typing method and upon producing business correspondence. I have devoted the main body of the thesis to the use of the ZAV program for teaching typing in schools (see ZAV on the Internet). Ministry of Education, Youth and Sports material contained in 1998 vocational training standards and in 2002 teaching documents theoretically define the content of my work, e.g. in the graduate profile, key competencies, in working with information and in the general breakdown of PEK subjects, In the practical part I discuss teaching using traditional methods, in particular on manual typewriters. Looking back into history this concerns, for example, matters of classification standards, state exams, regional and national competitions and the introduction of electronic typewriters. I have chosen and will compare three textbooks on typewriting. Through one of these books, "Teach yourself typewriting'q by J. Zaviačič (1991), I get to his teaching program ZAV for learning typewriting on the computer. I remark on the operating systems MS DOS (T602 text editor) and Windows (Word text editor) and their use. The ZAV teaching program offering individual distance learning (e-learning) is controlled from one central workstation via the Internet. It is distributed in the form of individual home study courses and through versions for schools with the option of twelve types of programs for an unlimited number of workstations. Its author motivates students and even whole schools through competitions. The ZAV teaching program seems to be the most effective in comparison with other programs (ATF, Ten fingers, Typing with all ten) thanks to its methodology and sophistication. Major dissemination of the program is prevent en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4096
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B
local.subject elektronická komunikace cs
local.subject electronic communication en


Files in this item

Files Size Format View
brož_2006_bp.pdf 2.216Mb PDF View/Open
brož_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
brož_2006_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account