Agresivita a šikana v životě žáka II. stupně základní školy

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Agresivita a šikana v životě žáka II. stupně základní školy

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Agresivita a šikana v životě žáka II. stupně základní školy
Autor: Novotná, Martina
Vedoucí: Chudý, Štefan
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na jeden v dnešní době z největších a narůstajících patologických jevů - na šikanování a agresivní jednání. V dnešní společnosti jsou ohroženy všechny věkové kategorie, ale mezi nejzranitelnější skupinu patří děti. Proto je tato práce zaměřena na děti, konkrétně na žáky II. stupně základních škol v Královehradeckém kraji. V teoretické části jsou vymezeny a vysvětleny základní termíny. Jsou zde podrobněji rozebrány hlavní otázky vzniku šikany, jejích forem a průvodních znaků. Dále je pozornost věnována osobnosti agresora a oběti, příčinám a následkům šikanování a samozřejmě preventivním opatřením. V praktické části jsme se pokusili o zmapování problému prostřednictvím výzkumného šetření a získané výsledky analyzujeme ve vztahu ke stanoveným hypotézám. Zkoumáme problém výskytu šikany na II. stupni základních škol, zda se vyskytuje, v jaké míře a potvrzujeme či vyvracíme stanovené hypotézy. Součástí bakalářské práce jsou graficky zpracované odpovědi na otázky z dotazníku, určené pro žáky a učitele II. stupně základní školy a jejich následné vyhodnocení. V příloze jsou obsaženy dotazníky, které nám sloužily k samotnému výzkumu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2048
Datum: 2006-06-09
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.06.2008
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 4031


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
novotná_2006_bp.pdfZablokované 964.9Kb PDF
novotná_2006_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
novotná_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet