Firemní kultura a řízení lidských zdrojů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Firemní kultura a řízení lidských zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk cs
dc.contributor.author Svatoňová, Daniela cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T12:08:59Z
dc.date.available 2013-10-06T12:08:59Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20607
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku firemní kultury a řízení lidských zdrojů. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž každá je členěna do několika kapitol. Teoretická část práce shrnuje poznatky o firemní kultuře, zejména o jejím formování, typologii, změně, významu a funkci. Dále charakterizuje oblast řízení lidských zdrojů, personální práci, personální činnosti a procesy související s řízením pracovního výkonu. Praktická část se zabývá vlastním výzkumem firemního prostředí konkrétní instituce metodou dotazníkového šetření. cs
dc.format 78 cs
dc.format.extent 2098345 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Firemní kultura cs
dc.subject organizace cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject personální management cs
dc.subject personální práce cs
dc.subject personální činnosti cs
dc.subject personální oddělení cs
dc.subject motivace cs
dc.subject rozvoj zaměstnanců cs
dc.subject vzdělávání zaměstnanců cs
dc.subject odměňování zaměstnanců cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject výběrové řízení cs
dc.subject Company culture en
dc.subject organization en
dc.subject human resources en
dc.subject human resources management en
dc.subject personell work en
dc.subject HR activities en
dc.subject staff department en
dc.subject motivation en
dc.subject development of employees en
dc.subject education of employees en
dc.subject remuneration of employees en
dc.subject employee en
dc.subject employer en
dc.subject job en
dc.subject open competition en
dc.title Firemní kultura a řízení lidských zdrojů cs
dc.title.alternative Corporate Culture and Human Resources Management en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr cs
dc.date.accepted 2013-05-16 cs
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is focused on problematic of company culture and Human resources management. The thesis is divided in two parts, when each part includes multiple chapters. Theoretical part of the thesis concludes the infromation about company culture, mainly its forming, typology, changes, value and function. Also the thesis describes the field of human resources management, personell work, personell activities and processes related to the work performance management. Practical part of the thesis describes the research of exact company in matter of company environment. The research have been based on application survey method. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/212 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29156
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-03-29 cs


Files in this item

Files Size Format View
svatoňová_2013_dp.pdf 2.001Mb PDF View/Open
svatoňová_2013_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
svatoňová_2013_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account