Single životní styl současné generace

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Single životní styl současné generace

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Single životní styl současné generace
Autor: Drda, Vojtěch
Vedoucí: Machů, Eva
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje fenoménu singles a životnímu stylu této skupiny prostřednic-tvím hodnotové orientace. Práce je rozdělená do dvou částí. V první, teoretické části pou-kazuji na aktuálnost tématu vzhledem k rostoucímu počtu domácností jednotlivců v ČR, dále vymezuji pojmy single, životní styl, hodnoty, na které navazuji podkapitolami se sou-visející problematikou. Druhou, praktickou část tvoří kvantitativní výzkum pomocí metody dotazníku. Cílem praktické části je ověřit, zdali jsou single jedinci více zaměření směrem ke svobodě a nezávislosti a naopak méně zaměřeni směrem k hodnotě životní partner a zdali vykazují menší ochotu v přizpůsobivosti směrem ke vztahu, nežli ostatní, kteří sami nežijí. Dále chci zjistit u skupiny singles jejich preferenci stanovených hodnot vzhledem k určenému specifiku.
URI: http://hdl.handle.net/10563/20691
Datum: 2012-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 30304


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
drda_2013_dp.pdf 2.189Mb PDF Zobrazit/otevřít
drda_2013_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
drda_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet