Názory pracovníků kontaktních center na superviz

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Názory pracovníků kontaktních center na superviz

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Názory pracovníků kontaktních center na superviz
Autor: Svozil, Vít
Vedoucí: Vávrová, Soňa
Abstrakt: Diplomová práce s názvem Názory pracovníků kontaktních center na supervizi, se zabývá jednak významem, kterou supervize pro pracovník má a jednotlivými faktory, které ovliv-ňují názory pracovníků na ni. Hlavní výzkumná otázka mé práce zní následovně - "Jaké jsou postoje pracovníků kontaktních center a terénních sociálních pracovníků k supervizi?". Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se věnuje vymezení pojmu supervize, její historii ve světě i v České republice. V dalších kapitolách jsou roze-brány jednotlivé druhy,přístupy a techniky supervize. V závěrečná části teoretické části se pak věnuje principů fungování terénních programů a kontaktních center, včetně kvalifikač-ních požadavků na pracovníky. V praktické části se autor rozhodl pro dotazníkové šetření, ve kterém oslovil všechny pracovníky kontaktních center a terénních programů . V závě-rečné části praktické části autor vyhodnocuje všechny hypotézy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/20854
Datum: 2012-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 32184


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
svozil_2013_dp.pdf 6.231Mb PDF Zobrazit/otevřít
svozil_2013_vp.doc 59Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
svozil_2013_op.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet