Výskyt syndromu vyhoření u příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie ČR kraje Vysočina

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Výskyt syndromu vyhoření u příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie ČR kraje Vysočina

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Výskyt syndromu vyhoření u příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie ČR kraje Vysočina
Autor: Mareček, Ivo
Vedoucí: Machů, Eva
Abstrakt: Práce se zabývá vlivem specifických rizikových faktorů (prediktorů) na míru vyhoření policistů, sloužících na Službě kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie České republiky kraje Vysočina. Metodou teoretické analýzy dostupných informačních zdrojů je zpracován ucelený soubor poznatků poukazujících na ohrožení syndromem vyhoření v závislosti na věku, délce služby, životním stylu a aktivitách, na konkrétním pracovním zařazení, uspokojení z práce a její oceněním, na časovém a pracovním stresu a na daných rysech osobnosti, nutných pro výkon povolání policisty. Ve výzkumné části je popsána metodika výzkumného šetření. Při sběru dat byla použita metoda kvantitativního výzkumu s využitím vlastního dotazníku a dotazníku Burnout Measure. Získané údaje slouží k charakteristice výzkumného souboru a předpokládaných rizikových faktorů pro vznik syndromu vyhoření. Testováním stanovených hypotéz je potvrzena či vyvrácena jejich souvislost se zjištěnou mírou vyhoření dané skupiny osob. Výsledky výzkumu jsou prezentovány pomocí tabulek, grafů a slovního vyjádření.
URI: http://hdl.handle.net/10563/20891
Datum: 2012-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 30305


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
mareček_2013_dp.pdf 6.164Mb PDF Zobrazit/otevřít
mareček_2013_vp.doc 59Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
mareček_2013_op.doc 57.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet