Kvalita života jedince v zařízení poskytujícím sociální služby, Domov na Stříbrném vrchu

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Kvalita života jedince v zařízení poskytujícím sociální služby, Domov na Stříbrném vrchu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Kvalita života jedince v zařízení poskytujícím sociální služby, Domov na Stříbrném vrchu
Autor: Vacková, Monika
Vedoucí: Pospíchal, Jaromír
Abstrakt: Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. První část je zaměřena na vysvětlení pojmu "kvalita života" a to z různých pohledů a oblastí. Je zde specifikováno, jak je kvalita života chápána z hlediska různých oborů, z pohledu zdravého jedince a jedince se schizofrenií. Přiblížení nemoci schizofrenie, jejích příznaků a následných důsledků. Dále se práce zabývá legislativní úpravou a následnou kontrolou kvality služeb a tudíž i dodržování kvality života jedince v zařízení poskytujícím sociální služby. Jsou zde přiblíženy základní cíle sociálních služeb a jejich přínos pro klienty. V druhé části, výzkumné, jsem se zaměřila na představení konkrétního zařízení, "Domov na Stříbrném vrchu". Zde jsem se věnovala sledování života klientů v zařízení, dodržování lidských práv a toho, co dané zařízení nabízí, práci pracovníků a jejich přístup ke klientům. Dále pak možnosti integrace klientů do běžné společnosti. Byly provedeny polostrukturované rozhovory s klienty, kteří byli ochotni se mnou spolupracovat. Zpracování a analýza těchto rozhovorů je uvedena v této části práce.
URI: http://hdl.handle.net/10563/21087
Datum: 2012-03-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 29322


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vacková_2013_bp.pdf 1.453Mb PDF Zobrazit/otevřít
vacková_2013_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vacková_2013_op.doc 36.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet