American Gods: Lost in Translation

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

American Gods: Lost in Translation

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vinklárek, Petr
dc.contributor.author Hendrychová, Lenka
dc.date.accessioned 2013-10-06T20:12:36Z
dc.date.available 2013-10-06T20:12:36Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21180
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá překladem a analýzou dvou vybraných kapitol knihy Američtí bohové, napsanou Neilem Gaimanem. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, části praktické a části teoretické. V praktické části je navržen překlad těchto dvou kapitol, teoretická část se zabývá analýzou vybraných částí, jejich komentářem a srovnáním s překladem paní Vladislavy Vojtkové. Cílem práce je především poukázat na lexikální a gramatickou ekvivalenci a zásadní rozdíly mezi oběma překlady a originálním textem. cs
dc.format 79 s. (150 000 znaků) cs
dc.format.extent 1176224 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Neil Gaiman cs
dc.subject Američtí bohové cs
dc.subject Ladislava Vojtková cs
dc.subject ekvivalence cs
dc.subject překlad cs
dc.subject analýza cs
dc.subject Neil Gaiman en
dc.subject American Gods en
dc.subject Ladislava Vojtková en
dc.subject equivalence en
dc.subject translation en
dc.subject analysis en
dc.title American Gods: Lost in Translation cs
dc.title.alternative American Gods: Lost in Translation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fonfárová, Vladimíra
dc.date.accepted 2013-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the translation and analysis of two chosen chapters of the Neil Gaiman's book American Gods. The thesis has been divided into two main parts, the practical part and the theoretical part. The practical part, there is a suggested translation of the two chapters, the theoretical part deals with the analysis of the selected parts, the annotation of them and the comparison to the Mrs. Ladislava Vojtková translation. The aim of this thesis is to point out the lexical and grammatical equivalences and the main differences between the two translations and the original text. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 30514
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-05-03


Files in this item

Files Size Format View
hendrychová_2013_bp.pdf 1.121Mb PDF View/Open
hendrychová_2013_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
hendrychová_2013_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account