Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrenáková, Eva cs
dc.contributor.author Jarušková, Markéta cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T21:54:51Z
dc.date.available 2013-10-06T21:54:51Z
dc.date.issued 2013-02-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21304
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR. Pro toto téma jsem se rozhodla, protože několik let pracuji na oddělení anesteziologie a resuscitace a ošetřuji nemocné, u kterých došlo k selhání jedné a více životních funkcí. V teoretické části se zabývám vymezením pojmů v oblasti kardiopulmonální resuscitace, postupy dle Guidelines 2010, stavy vedoucí k srdeční a dechové zástavě a ošetřovatelskou péčí o pacienty po kardiopulmonální resuscitaci včetně terapeutické hypotermie. V praktické části je popsána kazuistika několika pacientů, po kardiopulmonální resuscitaci. V závěru je uvedena komparace kazuistik. cs
dc.format 84 s., přílohy:xiii, (114359) cs
dc.format.extent 2561216 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject kardiopulmonální resuscitace cs
dc.subject srdeční a dechová zástava cs
dc.subject terapeutická hypotermie cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject cardiopulmonary resuscitation en
dc.subject cardiac and respiratory arrest en
dc.subject therapeutic hypothermia en
dc.subject nursing care en
dc.title Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR cs
dc.title.alternative Complex nursing care of patients after cardiopulmonary resuscitation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Snopek, Petr cs
dc.date.accepted 2013-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The topic of my Thesis is "Comprehensive nursing care of patients after CPR." I chose this topic because I have been working now for several years at the Department of Anesthesiology and Intensive Care and I often work with patients who have experienced a failure of one or more vital functions. The theoretical part deals with the definition of terms from cardiopulmonary resuscitation area, procedures based on the Guidelines 2010 and with conditions lea-ding to cardiac and respiratory arrest and specialized care of patients after cardiopulmonary resuscitation and the therapeutic hypothermia. The practical part describes the case study of several patients after cardiopulmonary resuscitation. Finally the Thesis presents comparative case studies. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 30772
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-23 cs


Files in this item

Files Size Format View
jarušková_2013_bp.pdf 2.442Mb PDF View/Open
jarušková_2013_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
jarušková_2013_op.pdf 95.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account