Analýza a optimalizace vedení zdravotnické dokumentace na záchranné službě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a optimalizace vedení zdravotnické dokumentace na záchranné službě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Snopek, Petr
dc.contributor.author Vavříková, Dana
dc.date.accessioned 2013-10-06T22:17:12Z
dc.date.available 2013-10-06T22:17:12Z
dc.date.issued 2013-02-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21332
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na legislativu zdravotnické dokumentace a specificky na Záznam o výjezdu používaný na Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje (dále jen ZZS ZK). Teoretická část se zabývá vymezením pojmu, náležitostí, obsahu, účelu a formy zdravotnické dokumentace, charakteristikou práce záchranné služby a specifikací ZZS ZK. V praktické části je popsána metodika šetření a analýza výsledků získaných zpětnou vazbou z vybraných příjmových oddělení a lůžkových ošetřovacích jednotek a srovnání Záznamu o výjezdu ZZS ZK se záznamy v jednotlivých krajích. Ze získaných výsledků a s využitím informací z literatury bylo vytvořeno metodické doporučení pro vedení dokumentace. Z výsledků analýzy záznamů jednotlivých krajů byl podán návrh na úpravu stávajícího Záznamu o výjezdu ZZS ZK. cs
dc.format 73 s., 30 s. (12 279 znaků) cs
dc.format.extent 4955093 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zdravotnická dokumentace cs
dc.subject zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject záznam o výjezdu cs
dc.subject medical documentation en
dc.subject emergency medical service en
dc.subject departure record en
dc.title Analýza a optimalizace vedení zdravotnické dokumentace na záchranné službě cs
dc.title.alternative Analysis and optimization of medical documentation management for emergency services en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrenáková, Eva
dc.date.accepted 2013-06-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the legislation of medical documentation and more closely with the Departure record used at emergency medical service of Zlin region (EMS ZR). Terms related to content, purpose and form of medical documentation, characteristics of the medical service duties and specification of EMS ZR are described in the theoretical part. Practical part describes research methodology; analysis of the results received from feed-back from chosen emergency departments and bedded units; and comparison of Departure record of EMS ZR with records in other regions. The results gained together with literature data served for the preparation of methodical recommendation, guiding the conduction of documentation. Some adjustments to the Deparature record of EMS ZR were proposed on the basis of the analysis of departure records from various regions. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 30784
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-23


Files in this item

Files Size Format View
vavříková_2013_bp.pdf 4.725Mb PDF View/Open
vavříková_2013_vp.pdf 97.15Kb PDF View/Open
vavříková_2013_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account