Supervize jako prevence syndromu vyhoření u všeobecných sester

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Supervize jako prevence syndromu vyhoření u všeobecných sester

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaško, Michaela cs
dc.contributor.author Fojtíková, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T22:53:05Z
dc.date.available 2013-10-06T22:53:05Z
dc.date.issued 2013-02-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21388
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku supervize v oblasti práce všeobecné sestry. V práci prezentuji supervizi jako techniku, která může vést k prevenci syndromu vyhoření. V teoretické části blíže definuji profesi všeobecné sestry a její předpoklady pro vykonávání tohoto povolání. Dále se věnuji supervizi, jejím funkcím, formám a technikám. Syndromem vyhoření se zde zabývám z důvodu úzké souvislosti s prací všeobecné sestry a také proto, že supervizní metody mohou zabránit rozvoji samotného syndromu vyhoření. Praktická část je zpracována pomocí kvantitativního průzkumu, dále se v ní zaměřuji na zjištění odpovědí na průzkumné otázky. Průzkum je proveden pomocí dotazníkového šetření v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a v nemocnici Uherské Hradiště. cs
dc.format 63 s. (86 389) cs
dc.format.extent 1740987 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject supervize cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject prevence cs
dc.subject supervision en
dc.subject burn-out syndrome en
dc.subject nurse en
dc.subject prevention en
dc.title Supervize jako prevence syndromu vyhoření u všeobecných sester cs
dc.title.alternative Supervision as Prevention of Burnout Syndrome in Nurses en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cichá, Martina cs
dc.date.accepted 2013-06-13 cs
dc.description.abstract-translated The thesis addresses the issue of supervision in the field of nursing. In the thesis, I present supervision as a technique which can lead to burnout syndrome prevention. In the theoretical part I define a profession of a nurse and her precondition for practising the profession. I also pay attention to supervision, its functions, forms and techniques. I pursue the burnout syndrome in the thesis by reason of close connection with occupation as a nurse and also due to techniques of supervision which can prevent development of the burnout syndrome. The practical part is performed using a quantitative survey. In this part I focuse on discovering answers to survey questions. The survey is carried out by questionnaires in the Regional Hospital of Tomas Bata in Zlín and in the hosptal in Uherské Hradiště. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 30934
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-23 cs


Files in this item

Files Size Format View
fojtíková_2013_bp.pdf 1.660Mb PDF View/Open
fojtíková_2013_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
fojtíková_2013_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account