Event marketing a jeho pozice v komunikačním mixu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Event marketing a jeho pozice v komunikačním mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Banyar, Milan
dc.contributor.author Hanák, Jakub
dc.date.accessioned 2013-10-09T04:54:49Z
dc.date.available 2013-10-09T04:54:49Z
dc.date.issued 2011-10-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22955
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce na téma ?Event marketing a jeho pozice v komunikačním mixu? je využití event marketingu pro komunikaci. V teoretické části se zabývám vymezením event marketingu, jeho plánováním a vymezením mezi ostatními nástroji komunikačního mixu. Praktická část je zaměřena na analýzu komunikace prostřednictvím eventů ve firmě Rádio Čas. Cílem bakalářské práce je současné postavení event-marketingové komunikace na příkladu zavedené značky Rádia Čas ? Megakoncertu pro všechny bezva lidi. Pomocí dotazníkového šetření zjistit spokojenost návštěvníků a také obchodních partnerů Rádia Čas na Megakoncertu pro všechny bezva lidi. Na základě těchto výsledků vyvodit závěry a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu tohoto eventu. cs
dc.format 64 cs
dc.format.extent 3251667 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Event marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject reklama cs
dc.subject direkt marketing cs
dc.subject public relations cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject event marketingová strategie cs
dc.subject SWOT cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject Event marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communications mix en
dc.subject advertising en
dc.subject direct marketing en
dc.subject public relations en
dc.subject sales promotion en
dc.subject sponsorship en
dc.subject event marketing strategy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strengths en
dc.subject weaknesses en
dc.subject opportunities en
dc.subject threats en
dc.subject situational analysis en
dc.title Event marketing a jeho pozice v komunikačním mixu cs
dc.title.alternative Event Marketing and Its Position in the Communications Mix en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šikl-Burešová, Eva
dc.date.accepted 2012-10-08
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis on the topic "Event marketing and its position in the communications mix" is the use of event marketing for communication. The theoretical part deals with the definition of event marketing, his planning and other instruments defining thecommunication mix. The practical part is focused on the analysis of communication events in the company "Radio Čas" The aim of this work is the current status of event-marketing communication on the example ofan established brand of "Radio Čas" - megaconcert for all the cool people. Using a questionnaire survey to determine customer satisfaction and business partners at "Radio Čas" megaconcert for all the cool people. Based on these results draw conclusions and recommendations to improve the current status of this event. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 26055
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2012-05-04


Files in this item

Files Size Format View
hanák_2012_bp.pdf 3.101Mb PDF View/Open
hanák_2012_vp.doc 157Kb Microsoft Word View/Open
hanák_2012_op.doc 151Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account