Effect of Fillers on Degradation of Polystyrene (Nano)composites

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Effect of Fillers on Degradation of Polystyrene (Nano)composites

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Effect of Fillers on Degradation of Polystyrene (Nano)composites
Autor: Hanulíková, Barbora
Vedoucí: Dujková, Zuzana
Abstrakt: Polymerní nanokompozity jsou v dnešní době oblíbenou a často studovanou skupinou materiálů. Během posledních let jejich výzkumu bylo zjištěno, že nanoplniva jsou při dostatečné disperzi v matrici schopná poskytnout vynikající mechanické a bariérové vlastnosti, a zároveň neovlivnit hmotnost nebo vzhled produktu, protože jsou účinná ve velmi malém množství. Tato diplomová práce se zabývá nanokompozity s matricí z polystyrenu a houževnatého polystyrenu a sledováním jejich chování během umělého stárnutí a zkušebního biodegradačního experimentu. Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda jsou nanoplniva schopná zrychlit nebo zpomalit degradační procesy matric. Nanokompozity byly hodnoceny pomocí Fourierovy transformační infračervené spektroskopie a karbonylového indexu, a jejich vzhled pomocí optické spektroskopie a měření indexu žlutosti, barevných souřadnic povrchu a propustnosti světla. Určitý potenciál pro snížení míry fotodegradace mohou, podle všech získaných výsledků, v některých případech mít vrstevnatá jílová nanoplniva, což by mohlo vést k jejich uplatnění v nové oblasti aplikací.
URI: http://hdl.handle.net/10563/23262
Datum: 2012-02-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství polymerů
Studijní obor: Inženýrství polymerů


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hanulíková_2012_dp.pdf 5.744Mb PDF Zobrazit/otevřít
hanulíková_2012_vp.doc 93Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hanulíková_2012_op.pdf 68.31Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet