Projekt marketingového komunikačního plánu podnikové prodejny ZV Plasty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingového komunikačního plánu podnikové prodejny ZV Plasty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čada, Jan cs
dc.contributor.author Hrubá, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T16:43:18Z
dc.date.available 2013-10-10T16:43:18Z
dc.date.issued 2013-02-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23542
dc.description.abstract Diplomová práce zpracovává analýzu marketingové komunikace podnikové prodejny ZV Plasty, prodejce syntetických usní a plastikářských produktů. Na základě analýzy je vytvořen projekt plánu marketingového komunikačního mixu. Práce je rozdělena na prak-tickou a teoretickou část. Teoretická část se zabývá komunikací, marketingovým a komu-nikačním mixem, marketingovým strategickým plánováním. V závěru teoretické části je přiblížen marketingový výzkum a specifika organizací působících na trzích B2B. Praktická část obsahuje popis podnikové prodejny ZV Plasty a jednotlivé marketingové analýzy. V projektové části je navržen plán marketingového komunikačního mixu pro podnikovou prodejnu ZV Plasty, který vychází z výsledků analýz. Plán marketingového komunikačního mixu je v závěru práce podroben nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 110 cs
dc.format.extent 3703954 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject nástroje marketingové komunikace cs
dc.subject marketingový komunikační plán cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject marketing communications tools en
dc.subject marketing communications plan en
dc.subject internet marketing SWOT analysis en
dc.subject marketing research en
dc.title Projekt marketingového komunikačního plánu podnikové prodejny ZV Plasty cs
dc.title.alternative Marketing Communication Plan for Business Retail ZV Plasty Project en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krahulová, Hana cs
dc.date.accepted 2013-05-28 cs
dc.description.abstract-translated The Master's Thesis elaborates an analysis of the current state of marketing communicati-ons of the ZV Plasty company outlet, retailer of articifial leather and plastics products. Based on analysis was generated a plan of marketing communications mix. The Thesis consists of a practical part and a theoretical part. The theoretical part is focused on com-munications, marketings and communications mix, marketing stretegic planning. The the-oretical part approaches in it's conclusion marketing research and specifications of the companies, which operate on the B2B markets. The practical part contains a description of the ZV Plasty company outlet and several marketing analysis. Based on the outcomes, of the analysis carried out, the project part draws up a plan of marketing communications mix for the ZV Plasty company outlet. The plan of marketing communications mix is at the end of this Thesis submitted to the cost risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29681
dc.date.submitted 2013-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
hrubá_2013_dp.pdf 3.532Mb PDF View/Open
hrubá_2013_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
hrubá_2013_op.pdf 561.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account