Projekt zlepšení Corporate Identity Nemocnice Atlas a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt zlepšení Corporate Identity Nemocnice Atlas a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt zlepšení Corporate Identity Nemocnice Atlas a.s.
Autor: Pulkrábková, Petra
Vedoucí: Staňková, Pavla
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje tématu zlepšení corporate identity v Nemocnici Atlas a.s. Práce je rozdělena do tří částí na teoretickou, analytickou a projektovou. Teoretická část je věnována poznatkům získaných z odborné literatury, které se zabývají problematikou cor-porate identity a jejích jednotlivých složek. V další části práce je provedena PEST analýza, Porterův model pěti sil, analýza vnitřního prostřední nemocnice, analýza současné corporate identity nemocnice a shrnující SWOT analýza. Takto získané poznatky jsou podkladem k vytvoření projektu, který obsahuje několik dílčích aktivit v oblasti firemní filozofie, fi-remní komunikace, firemní kultury a firemní image, jejichž cílem je zlepšit současný stav corporate identity nemocnice. Součástí projektu je rovněž jeho časová, nákladová a riziková analýza.
URI: http://hdl.handle.net/10563/23561
Datum: 2013-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management ve zdravotnictví


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
pulkrábková_2013_dp.pdf 5.087Mb PDF Zobrazit/otevřít
pulkrábková_2013_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
pulkrábková_2013_op.pdf 69.64Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet