Efektivní strategická akce: Tvorba dynamické soustavy výkonnosti založené na synergických efektech soustav řízení Baťa, Japonské a Amoeba

DSpace Repository

Language: English čeština 

Efektivní strategická akce: Tvorba dynamické soustavy výkonnosti založené na synergických efektech soustav řízení Baťa, Japonské a Amoeba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelený, Milan
dc.contributor.author Blahová, Michaela
dc.date.accessioned 2013-10-10T22:06:59Z
dc.date.available 2013-10-10T22:06:59Z
dc.date.issued 2008-09-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23802
dc.description.abstract Doktorská práce se zabývá efektivní strategickou akcí v rámci firmy - schopností vypořádat se s měnícími se požadavky bez ztráty pozornosti a předvídáním změn, jakmile se objeví. Hlavním cílem práce je tvorba dynamické soustavy výkonnosti založené na synergických efektech vybraných soustav řízení (Baťa, Japonské a Amoeba). Soustava integruje základní elementy, které umožňují monitoring každé stránky společnosti (lidské zdroje, procesy a systémy, inovace, finance, sociální zodpovědnost a ekologii) se speciálním důrazem na zákazníky a inovace jako základ pro konkurenceschopnost firem při neustále se zlepšující kvalitě procesů a produktů. Vzájemné synergické efekty těchto elementů zabezpečí rychlou komunikaci, vytvoří dlouhotrvající hodnotu nejenom pro společnost, ale i pro zákazníky a zaměstnance a povedou ke zlepšení podnikové výkonnosti a efektivity. Všechny perspektivy jsou mezi sebou plně integrované a vytváří tím periodickou, dynamickou a konkurenceschopnou soustavu, která je odolná vůči nepodstatným rušivým podnětům a zároveň citlivá k relevantním změnám. Součástí práce je i vypracování návrhu metodologie pro implementaci soustavy v podnicích. cs
dc.format 210
dc.format.extent 3866748 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject strategie cs
dc.subject výkonnost cs
dc.subject soustava cs
dc.subject management cs
dc.subject strategický výkonnostní management cs
dc.subject soustavy řízení cs
dc.subject soustava řízení Baťa cs
dc.subject Japonská soustava řízení cs
dc.subject soustava řízení Amoeba cs
dc.subject synergie cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject udržitelnost cs
dc.subject Strategy en
dc.subject Performance en
dc.subject Framework en
dc.subject Management en
dc.subject Strategic Performance Management en
dc.subject Management Systems en
dc.subject Bata Management System en
dc.subject Japanese Management Systems en
dc.subject Amoeba Management System en
dc.subject Synergy en
dc.subject Competitiveness en
dc.subject Sustainability en
dc.title Efektivní strategická akce: Tvorba dynamické soustavy výkonnosti založené na synergických efektech soustav řízení Baťa, Japonské a Amoeba cs
dc.title.alternative Effective Strategic Action: Creating Dynamic Performance Framework Based on the Utilization of Synergy Effects of Bata, Japanese and Amoeba Management Systems en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Jiří
dc.contributor.referee Pavelková, Drahomíra
dc.date.accepted 2013-05-16
dc.description.abstract-translated The Doctoral thesis deals with an effective strategic action within a company - the ability to cope with changing demands without losing focus and anticipating changes before they arise. The thesis aims to create a dynamic performance framework based on the utilization of synergy effects of selected management systems (Bata Management System, Japanese Management System and Amoeba Management System). The framework integrates basic elements that enable every aspect of the company (people, processes and systems, innovations, finance, social responsibility and ecology) to be monitored. Special emphasis is put on customers and innovations as a fundamental basis of competitiveness for firms while continually improving the quality of processes and products. Mutual synergy effects of these elements shall ensure fast communication, build lasting value not only for the company, but also for customers and employees and improve corporate performance and efficiency. All perspectives are fully integrated with each other and create a framework that is periodical, dynamic and competitive and that is able to withstand irrelevant disturbances and that is at the same time responsive to relevant changes. The thesis also includes a proposal for a methodology for the framework implementation in companies. en
dc.description.department Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 32854
dc.date.submitted 2013-04-30


Files in this item

Files Size Format View
blahová_2013_dp.pdf 3.687Mb PDF View/Open
blahová_2013_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account