Projekt marketingové komunikace hotelu Augustiniánský dům

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace hotelu Augustiniánský dům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal cs
dc.contributor.author Miklová, Veronika cs
dc.date.accessioned 2013-10-11T02:00:53Z
dc.date.available 2013-10-11T02:00:53Z
dc.date.issued 2013-02-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24001
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo vytvořit projekt marketingové komunikace wellness & spa hotelu Augustiniánský dům. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část vychází z teoretických poznatků odborné literatury v oblasti marketingové komunikace cestovního ruchu, marketingové komunikační strategie a nástrojů marketingové komunikace. Praktická část obsahuje situační analýzu v podobě charakteristiky hotelu a jeho služeb, vyhodnocení stávající marketingové komunikace, segmentace trhu, analýzu konkurence a analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. V projektové části je vytvořen projekt marketingové komunikace hotelu, který je využitelný v praxi s ohledem na situační analýzu hotelu. Součástí projektu je posouzení nákladů, rizik a časového hlediska projektu. cs
dc.format 135 s. (182 197 znaků). cs
dc.format.extent 3796140 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketingová komunikace v cestovním ruchu cs
dc.subject marketingová komunikace ve službách cs
dc.subject marketingová komunikační strategie cs
dc.subject reklama cs
dc.subject public relations cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject marketing událostí cs
dc.subject internetová komunikace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject marketing communication in tourism en
dc.subject marketing communication in services en
dc.subject marketing communication strategy en
dc.subject advertising en
dc.subject public relations en
dc.subject sales support en
dc.subject marketing events en
dc.subject internet communication en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Projekt marketingové komunikace hotelu Augustiniánský dům cs
dc.title.alternative Project of Marketing Communication of Hotel Augustiniánský dům en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Trombík, Zdeněk cs
dc.date.accepted 2013-05-29 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was to create a project of the marketing communication wellness & spa hotel Augustinian house. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is based on the theoretical knowledges from literature in the area of marketing communication in tourism, marketing communication strategies and marketing communication tools. The practical part contains of the analysis of the situation in terms of the characteristics of the hotel and its services, evaluation of existing marketing communication, market segmentation, competitive analysis and analysis of internal and external environment. In the project part is created project marketing communication of hotel, which is applicable in practice with regard to the situational analysis of the hotel. Project includes an assessment of costs, risks and time aspects of the project. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29696
dc.date.submitted 2013-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
miklová_2013_dp.pdf 3.620Mb PDF View/Open
miklová_2013_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
miklová_2013_op.doc 130Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account