Využití statistických metod pro kontrolu a řízení klíčových procesů v rámci dodavatelského řetězce společnosti Meopta - optika, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití statistických metod pro kontrolu a řízení klíčových procesů v rámci dodavatelského řetězce společnosti Meopta - optika, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Homolka, Lubor
dc.contributor.author Šnajdr, Jiří
dc.date.accessioned 2013-10-11T12:03:22Z
dc.date.available 2013-10-11T12:03:22Z
dc.date.issued 2013-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24179
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je "Využití statistických metod pro kontrolu a řízení klíčových procesů v rámci dodavatelského řetězce společnosti Meopta -optika, s.r.o." Základem celé práce je zpracování teoretických poznatků spojených s problematikou supply chain, popis klíčových ukazatelů výkonnosti, využívaných v podniku, dále navazuje vy-světlení statistických metod, vhodných pro řešení uloženého úkolu, zejména metoda hlavních komponent. Praktická část navazuje na shromážděné poznatky z části teoretické, jsou využity popsané metody pro řízení vybraných klíčových ukazatelů výkonnosti. Tato část je převážně realizována v programu R Project. Výstupem práce jako celku je především interpretace výsledků metody hlavní komponenty ve formě redukce dat, kdy hlavním cílem je eliminace nepotřebných proměnných. cs
dc.format 65 cs
dc.format.extent 2172421 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčové ukazatele výkonnosti cs
dc.subject dodavatelský řetězec cs
dc.subject statistické metody v logistice cs
dc.subject zvyšování výkonnosti cs
dc.subject metoda hlavních komponent cs
dc.subject Key Performance Indicators en
dc.subject Supply Chain en
dc.subject Statistical Methods in Logistics en
dc.subject Efficiency Increase en
dc.subject Principal Components Analysis en
dc.title Využití statistických metod pro kontrolu a řízení klíčových procesů v rámci dodavatelského řetězce společnosti Meopta - optika, s.r.o. cs
dc.title.alternative The Application of Statistical Methods for Control and Management of Supply Chain Related Key Processes in Meopta - optika, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mandák, Aleš
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor?s thesis is "The Application of Statistical Methods for Control and Management of Supply Chain Related Key Processes in Meopta - optika, s.r.o.". First, theoretical knowledge concerning the supply chain is gathered, the individual KPIs used in the company are described, followed by an explanation of the statistical methods applicable to solve this problem, particularly the principal component analysis. The practical part is based on the theoretical findings, the described statistical methods are used to manage (eliminate) the chosen Key performance indicators. The major part is solved using R Project. The output of this thesis are the results of the principal components analysis and their interpretation focused on data reduction, the main goals being variable elimination. en
dc.description.department Ústav statistiky a kvantitativních metod cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/120 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30503
dc.date.submitted 2013-05-17


Files in this item

Files Size Format View
šnajdr_2013_bp.pdf 2.071Mb PDF View/Open
šnajdr_2013_vp.doc 133Kb Microsoft Word View/Open
šnajdr_2013_op.pdf 1.008Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account