Pohled středoškolské mládeže na konopné drogy

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Pohled středoškolské mládeže na konopné drogy

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Pohled středoškolské mládeže na konopné drogy
Autor: Hrdý, Adam
Vedoucí: Zahradník, Jan
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na pohled středoškolské mládeže na konopné drogy. Autor se nejprve zabývá základní charakteristikou konopných drog. Popisuje historii a rozšíření, typy produktů, vliv účinků této drogy na člověka a rozebírá otázku iniciační teorie. Také se zabývá otázkou působení sociálního prostředí na utváření postojů mladého člověka. Konkrétněji pak na funkci rodiny v sociálním prostředí, vliv vrstevníků a školského zařízení, trávení volného času a vliv sdělovacích prostředků. Snaží se popsat důvody různorodosti názorů společnosti na tuto drogu. V poslední části teoretické práce autor informuje o situaci v oblasti zneužívání konopných drog v ČR. Podává informace k již realizovaným výzkumům týkajících se dané problematiky v ČR, potažmo na okrese Kroměříž. Empirická část práce je zaměřená na analýzu současné situace ve zneužívání konopných drog mezi středoškoláky druhých a třetích ročníků na okrese Kroměříž. Autor se pomocí dotazníkového šetření snaží zjistit, co pro mládež tento fenomén znamená. Na základě komparace výzkumů z let 2000 a 2006, studia dokumentů a literatury, poukazuje na nejvýznamnější změny ve vztahu středoškoláků ke konopným drogám a na základě získaných dat predikuje její další vývoj. Získané výstupy poslouží ke tvorbě, úpravě, či realizaci preventivních programů pro studenty na středních školách a učilištích na okrese Kroměříž.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2452
Datum: 2007-05-25
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 6667


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hrdý_2007_bp.pdf 731.0Kb PDF Zobrazit/otevřít
hrdý_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hrdý_2007_op.doc 51Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet