Osobní svoboda člověka a komunikační mikroelektronika

DSpace Repository

Language: English čeština 

Osobní svoboda člověka a komunikační mikroelektronika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Jiří
dc.contributor.author Cekota, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:39:32Z
dc.date.available 2010-07-14T14:39:32Z
dc.date.issued 2007-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2556
dc.description.abstract Cílem této práce je zmapovat rozdíly v přístupu lidí různých typologií k expanzivně narůstajícímu fenoménu komunikační a osobní mikroelektroniky v závislosti na jejich vnímání osobní svobody. V teoretické části se zabývám rozvojem této techniky, jejími vlivy, zejména těmi, které působí na psychiku člověka a na možná rizika, která mohou vést až k omezení či ztrátě osobní svobody nebo dokonce identity člověka. V praktické části zkoumám, zda je tento technický vliv vnímán různými typy lidí pozitivně, nebo negativně, jestli pro člověka znamená osvobození nebo zotročení a na kolik si lidé toto uvědomují. Jako metodu jsem si zvolil anonymní dotazník. Výzkumný vzorek tvoří dvě stě lidí, různých typologií. cs
dc.format 93 s., 44 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 946243 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject komunikační mikroelektronika cs
dc.subject typologie člověka cs
dc.subject typo-logie lidí cs
dc.subject Sprangerova typologie cs
dc.subject psychika člověka cs
dc.subject sociologický výzkum cs
dc.subject etika cs
dc.subject svoboda člověka cs
dc.subject vědomí člověka cs
dc.subject nevědomí člověka cs
dc.subject internet cs
dc.subject Wifi cs
dc.subject mobilní telefony cs
dc.subject průmyslové kamery cs
dc.subject GPS cs
dc.subject bezkontaktní čipová technologie cs
dc.subject masmédia cs
dc.subject rozhlas cs
dc.subject televize cs
dc.subject elektronika cs
dc.subject mikroelektronika cs
dc.subject elektromagnetické záření cs
dc.subject mikrovlnné záření cs
dc.subject Social pedagogy en
dc.subject communication en
dc.subject communication microelectronics en
dc.subject typology of man en
dc.subject typo-logy of people en
dc.subject Spranger's typology en
dc.subject human psychics en
dc.subject sociological research en
dc.subject ethics en
dc.subject personal liberty en
dc.subject human counscioussness-mind and uncounssciousness en
dc.subject internet en
dc.subject Wifi en
dc.subject mobil phones en
dc.subject industrial cameras en
dc.subject GPS en
dc.subject contactless chip technology en
dc.subject media en
dc.subject radio and TV broadcasting en
dc.subject electronics en
dc.subject microelectronics en
dc.subject electromagnetic rays en
dc.subject microwave rays en
dc.title Osobní svoboda člověka a komunikační mikroelektronika cs
dc.title.alternative Human personal liberty and communication microelectronics en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to chart various attitudes of people of various typologies to growing communicate and personal microelectronic and their influence on personal liberty of people. My work consists of two parts. In the theoretical part of my work I study develo-pment of this technology, its influence on human psychics and possible riscs going even to the lose of personal liberty or identity of man. In the practical part I explore positive or ne-gative ways of reception of various people. I have tried to learn how people perceive in-fluence of these technologies. My method is anonymous guestionnaire. The sample for research is made by two hudred of people of various typologies en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6645
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject internetová komunikace cs
local.subject kamery cs
local.subject městský kamerový systém cs
local.subject soukromí cs
local.subject Internet communication en
local.subject cameras en
local.subject urban security camera system en
local.subject privacy en


Files in this item

Files Size Format View
cekota_2007_bp.pdf 924.0Kb PDF View/Open
cekota_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
cekota_2007_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account