Marketingový plán organizace ABX

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový plán organizace ABX

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vorlová, Růžena
dc.contributor.author Zahnašová, Romana
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:31:51Z
dc.date.available 2013-10-21T14:31:51Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25795
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je navržení marketingového plánu pro organizaci ABX. Teoretická část zahrnuje poznatky týkající se marketingového řízení a plánování spolu s tvorbou mar-ketingového plánu. V praktické části je, po představení organizace ABX, zpracována situ-ační analýza s důrazem na úroveň marketingového řízení. Na základě situační analýzy ná-sleduje formulace marketingových cílů a návrh marketingového plánu. V závěru práce jsou zhodnoceny přínosy a řešení pro organizaci. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 1766821 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingové řízení cs
dc.subject marketingové plánování cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingové cíle cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject Marketing Management en
dc.subject Marketing Planning en
dc.subject Marketing Plan en
dc.subject Situational Analysis en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.subject Marketing Mix en
dc.subject Marketing Targets en
dc.subject Marketing Strategy en
dc.title Marketingový plán organizace ABX cs
dc.title.alternative Marketing Plan of the Organization ABX en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Barešová, Petra
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated The target of this work is to design marketing plan for the organization ABX. The theore-tical part includes knowledge about marketing management and marketing planning. In the practical part, after introduction of the organization ABX, there is processed situational analysis with emphasis on the level of marketing management. Based on situational analysis, followed the formulation of marketing goals and the proposal of marketing plan. In conclusion, the evaluation of the benefits and solutions for the organization. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24254
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
zahnašová_2013_bp.pdf 1.684Mb PDF View/Open
zahnašová_2013_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
zahnašová_2013_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account