Reklamní a její slovní zásoba pro děti předškolního a mladšího školního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reklamní a její slovní zásoba pro děti předškolního a mladšího školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, František cs
dc.contributor.author Flekal, Zdeněk cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:02:52Z
dc.date.available 2010-07-14T15:02:52Z
dc.date.issued 2007-04-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2629
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá reklamou a její slovní zásobou pro děti předškolního a mladšího školního věku. Práce je rozdělena na tři části, první se zabývá vysvětlením pojmu reklama, druhá třídí jednotlivé zaznamenané reklamy podle mnoha kritérií a třetí se zabývá slovní zásobou reklamy. Cílem této práce bylo roztřídit jednotlivé reklamy pro děti podle několika kritérií, zjistit, jakým způsobem jsou reklamy dětem podávány a zhodnotit, zda tvůrci reklam volí vhodnou slovní zásobu, tak aby děti byly schopny bez problémů jim předloženou reklamu pochopit. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 277012 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Televizní reklama cs
dc.subject slovní zásoba cs
dc.subject děti cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject školní věk cs
dc.subject A television advertisement en
dc.subject a vocabulary en
dc.subject children en
dc.subject a preschool age en
dc.subject a school age en
dc.title Reklamní a její slovní zásoba pro děti předškolního a mladšího školního věku cs
dc.title.alternative Advertising and its lexis for pre-school and young school children en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Man, Vlastislav cs
dc.date.accepted 2007-06-18 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor's work deals with advertisement and its vocabulary. The advertisement is aimed at preschool and school children. The work is divided to three parts, the first one deals with defining of advertisement, the second one classifies single noted kinds of advertisement according to many criterias. The third part deals with vocabulary used in advertisement. The aim of this bachelor's work was to sort single kinds of advertisement for children according to several criterias. To find out a way of presenting advertisement to children and to asses whether creators use apropriate vocabulary so that children are able to comprehend advertisement aimed on them. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006371
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
flekal_2007_bp.pdf 270.5Kb PDF View/Open
flekal_2007_vp.doc 55.19Kb Microsoft Word View/Open
flekal_2007_op.doc 54.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account