Pedagogicko - psychologické přístupy k asertivitě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pedagogicko - psychologické přístupy k asertivitě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav
dc.contributor.author Vašíček, Jindřich
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:41:42Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:11Z
dc.date.issued 2006-11-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2714
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o asertivitě jako vhodném nekonfliktním stylu jednání. V první a druhé části jsem shrnul teoretické poznatky o asertivitě a komunikačních dovednostech. V závěrečné části jsem naznačil možnosti, jak je možné využít metody aktivního sociálního učení k získání asertivních dovedností. Uvedl jsem také několik praktických případů konfliktních situací a jejich řešení strážníky městské policie v praxi. cs
dc.format 37 s. cs
dc.format.extent 267564 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 27.11.2008
dc.subject Asertivita cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject asertivní jednání cs
dc.subject autorita cs
dc.subject aktivní sociální učení cs
dc.subject výcvik asertivity cs
dc.subject Assertiveness en
dc.subject communication en
dc.subject assertive behaviour en
dc.subject autority en
dc.subject active social learning en
dc.subject assertiveness training en
dc.title Pedagogicko - psychologické přístupy k asertivitě cs
dc.title.alternative Pedagogical and psychological approaches to assertivity en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with assertiveness as an appropriate style of behaviour. In the first two chapters I summarize theoretical information about assertiveness and communicational skills. In the last part of the thesis I outline the possible use of the method of active social learning in order to obtain assertive skills. In addition, I provide several practical cases of conflict situations and their practical solution by the city police officers. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004242
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vašíček_2007_bp.pdf 261.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account