Význam průřezových témat dle (RVP ZV) v současném vzdělávání

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Význam průřezových témat dle (RVP ZV) v současném vzdělávání

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Význam průřezových témat dle (RVP ZV) v současném vzdělávání
Autor: Staroštíková, Dagmar
Vedoucí: Tannenbergerová, Monika
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na význam průřezových témat dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání(dále jen RVP ZV)na základních školách,popis, charakteristiku a možnosti, jak jednotlivá témata zařadit do školního vzdělávacího programu. V teoretické části je podrobně popsán RVP ZV, jeho části,vysvětlení důležitých pojmů, jako jsou např. cíle vzdělávání nebo klíčové kompetence.Je zde definován školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), postup jeho tvorby,jeho přednosti a úskalí.Velmi důležitou částí je charakteristika průřezových témat a jejich možnosti začleňování do ŠVP.V praktické části je provedeno dotazníkové šetření mezi pedagogy,které je zaměřeno na zjišťování názorů a postojů k problematice ŠVP a průřezových témat na jejich škole.
URI: http://hdl.handle.net/10563/27269
Datum: 2012-03-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 29038


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
staroštíková_2014_bp.pdf 2.150Mb PDF Zobrazit/otevřít
staroštíková_2014_vp.doc 57Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
staroštíková_2014_op.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet