Analýza životní dráhy seniorů

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analýza životní dráhy seniorů

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Analýza životní dráhy seniorů
Autor: Vaňková, Zdeňka
Vedoucí: Mühlpachr, Pavel
Abstrakt: Diplomová práce Analýza životní dráhy seniora se zabývá problematikou stáří a stárnutí současného seniora v České republice. V teoretické části jsou definována filosofická a teoretická východiska, z kterých autorka práce při jejím zpracovávání vycházela. Dále jsou vymezeny a popsány základní pojmy z oblasti gerontologie, andragogiky, sociologie a sociální pedagogiky, které se sledovanou problematikou souvisejí a na které navazuje praktická část práce. Praktická část práce vychází a zpracovává vlastní kvantitativní výzkum, který byl realizován pomocí dotazníkové metody. K vyhodnocení a zpracování získaných dat bylo využito analýzy, syntézy, kritické analýzy, komparace, deskripce. Výsledky výzkumu byly zpracovány statistickými metodami. Stanovené hypotézy a výzkumné otázky byly zaměřené na obecné a specifické faktory života seniorů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/27300
Datum: 2012-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 33105


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vaňková_2014_dp.pdf 1.367Mb PDF Zobrazit/otevřít
vaňková_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vaňková_2014_op.jpg 1.036Mb Obrázek JPEG Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet