Metodika optimalizace montážních pracovišť v českých podnicích

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Metodika optimalizace montážních pracovišť v českých podnicích

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Metodika optimalizace montážních pracovišť v českých podnicích
Autor: Dlabač, Jaroslav
URI: http://hdl.handle.net/10563/27689
Datum: 2008-08-25
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 125
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce je zaměřena na optimalizaci výrobních procesů, přesněji montážních pracovišť. Hlavním cílem je na základě známých principů, metod a nástrojů z oblasti "Lean" a průmyslového inženýrství navrhnout obecnou metodiku pro optimalizaci montážních pracovišť, která bude přizpůsobena podmínkám podniků působících na území České republiky. První část práce je věnována teoretickým východiskům v dané oblasti, jako je definice základních pojmů, popřípadě jednotlivých metod souvisejících s procesem optimalizace. Rovněž je zde zaměřena pozornost na rešerši dostupných zdrojů, pojednávajících o optimalizaci pracovišť. Druhá část se zabývá vymezením hlavních a dílčích cílů a formulací hypotéz disertační práce. V další části je uveden rámcový postup spolu s použitými metodami zpracování. Stěžejní kapitola je věnována hlavním výsledkům disertační práce, tedy návrhu vlastní metodiky optimalizace montážních pracovišť. Velmi důležitou část práce tvoří ověření navrhované metodiky v praxi. V rámci tohoto ověřování byla metodika použita v několika výrobních společnostech napříč průmyslovým odvětvím. V závěrečném bloku jsou potom nastíněny přínosy disertační práce, a to jak pro teorii a výuku, tak i praxi.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
dlabač_2008_dp.pdf 3.265Mb PDF Zobrazit/otevřít
dlabač_2008_vp.pdf 791.8Kb PDF Zobrazit/otevřít
dlabač_2008_op.pdf 102.9Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet