Sociální charakteristiky seniorů v procesu vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální charakteristiky seniorů v procesu vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Bónová, Jitka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:22Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:22Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27750
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku populace seniorů. Teoretická část definuje pojmy stárnutí a stáří, uvádí sociální specifika seniorské populace, charakterizuje proces vzdělávání v obecné rovině, i z pohledu jeho zaměření na populaci dospělých a seniorů. Teoretická část práce se zabývá také úrovní dosaženého vzdělání v populaci České republiky, funkcí a významem vzdělávání v produktivním věku, motivací seniorů pro vzdělávání a bariérami ve vzdělávání seniorů. Problematika vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku, konkrétně pak na Masarykově univerzitě, je uvedena exkurzem do historie vzdělávání dospělých. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na analýzu sociálních charakteristik seniorů, na jejich motivaci pro studium na U3V, jejich přístup k dalšímu vzdělávání a na analýzu sociodemografických charakteristik populace seniorů.
dc.format 89 s. (122 064 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject univerzita třetího věku cs
dc.subject motivace cs
dc.subject sociální charakteristiky seniorů cs
dc.subject aging en
dc.subject old age en
dc.subject senior citizens en
dc.subject education en
dc.subject university of the third age en
dc.subject motivation en
dc.subject social charakteristics of senior citizens en
dc.title Sociální charakteristiky seniorů v procesu vzdělávání
dc.title.alternative Social Characteristics of Senior Citizens in Education Process
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The Master's thesis focuses on the issue of the population of senior citizens. The theoretical part defines the terms of old age and aging, deals with social specifics of senior citizens population, characterizes the proces of learning both in general terms as well as focused on adult population and senior citizens. In the theoretical part, the author analyses the level of gained qualifications in the Czech Republic general population, the role and purpose of learning in productive age, the motivation of senior citizens for further learning, and the hindrance and restraints on senior citizens further learning. The issue of senior citizens further learning at the universities of the third age, at Masaryk University in particular, is being introduced by an insight into the history of adult further education. The practical part of the thesis aims at the analysis of social characteristics of senior citizens, their motivation for learning at U3A, their access to further education, and the analysis of social and demo-graphic characteristics of the population of senior citizens.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33053
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-21


Files in this item

Files Size Format View
bónová_2012_dp.pdf 3.010Mb PDF View/Open
bónová_2012_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
bónová_2012_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account