Sociálně výchovná práce ve Velké Británii

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Sociálně výchovná práce ve Velké Británii

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Sociálně výchovná práce ve Velké Británii
Autor: Haladyová, Petra
Vedoucí: Sýkora, Petr
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá sociálně výchovnou prací ve Velké Británii. Teoretickou část tvoří šest kapitol. První kapitola je tvořena subkapitolami, které se postupně zabývají vymezením pojmu sociálně výchovná práce ve Velké Británii, definicí a oblastí působení. Dále také označuje její vědecké postavení ve srovnání se sociální pedagogikou. Druhá kapitola popisuje teorii sociálně výchovné práce jako vědy a postupy při práci s jednotlivými skupinami společnosti. Třetí kapitola uvádí oblasti působení sociálně výchovné práce a zaměřuje se na systém náhradní rodinné výchovy. V kapitole čtvrté práce pojednává o tom, co předcházelo vzniku sociálně výchovné práce a o jejím vývoji. Vymezení oblasti působení sociálních pracovníků obsahuje pátá kapitola, která se v podkapitolách zabývá kvalifikací sociálních pracovníků a vymezení sociálních aktivit ve státní, soukromé a dobrovolnické oblasti. Šestá kapitola nastinuje dnešní problémy sociálně výchovné práce a její budoucí směřování. Praktická část pomocí kvalitativního výzkumu popisuje vybranou instituci sociálně výchovné práce ve Velké Británii. Bylo využito metody případové studie, která pomocí ana-lýzy dokumentů a rozhovoru analyzovala činnost organizace.
URI: http://hdl.handle.net/10563/27788
Datum: 2012-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 33133


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
haladyová_2012_dp.pdf 1.440Mb PDF Zobrazit/otevřít
haladyová_2012_vp.doc 50Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
haladyová_2012_op.doc 15.54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet