Dopady globální krize na výkonnost podniků: se zaměřením na automobilový průmysl v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dopady globální krize na výkonnost podniků: se zaměřením na automobilový průmysl v České republice

Show full item record

No preview available
Title: Dopady globální krize na výkonnost podniků: se zaměřením na automobilový průmysl v České republice
Author: Sedláček, Marek
URI: http://hdl.handle.net/10563/27850
Date: 2009-09-07
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 215
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předložené teze k disertační práci řeší problematiku vlivu globální finanční a hospodářské krize z konce první dekády 21. století na podnikovou výkonnost. Hlavním cílem je na základě odhalení vlivů krize z let 2007 až 2010 na makroekonomické, sektorové a podnikové ukazatelů, také v jejich vzájemných vztazích a závislostech, formulovat adekvátní doporučení ke zlepšení mechanismu strategického řízení u dodavatelských podniků v prostředí automobilového průmyslu České republiky. Pro naplnění cílů jsou v úvodní části tezí popsána teoretická východiska, současný stav a vývojové tendence formou kritické literární rešerše literárních pramenů a informačních zdrojů. Literární rešerše tak dává možnost komplexního pohledu na danou problematiku v úrovni makroekonomické, sektorové i podnikové. V následující části tezí autor definuje cíle a základní hypotézy, představeny jsou metody použité při vlastním zpracování. V hlavní části jsou poté uvedeny vlastní výsledky zkoumání. Na základě provedených analýz a zjištění autor dále představuje doporučení pro tvorbu konceptu dynamické strategie podniku v sektoru automobilového průmyslu. Přínosy v teoretické, praktické i pedagogické oblasti autor zmiňuje v jejich poslední části. V závěru je provedeno shrnutí naplnění cílů a představen koncept dalšího pokračování práce.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
sedláček_2009_dp.pdf 6.438Mb PDF View/Open
sedláček_2009_vp.pdf 1019.Kb PDF View/Open
sedláček_2009_op.pdf 1019.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account