Komprehensivní rehabilitace jedinců s Downovým syndromem

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Komprehensivní rehabilitace jedinců s Downovým syndromem

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Komprehensivní rehabilitace jedinců s Downovým syndromem
Autor: Klučka, Štefan
Vedoucí: Mühlpachr, Pavel
Abstrakt: Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou Downova syndromu, jeho historií, etiologií, diagnostickými metodami, formami výskytu, fyziognomií a typic-kými zdravotními komplikacemi osob s Downovým syndromem. Popisuje systém kompre-hensivní rehabilitace, její cíle, zásady a složení odborného týmu. V praktické části doku-mentuje prostředí ústavů sociální péče pro osoby s mentálním postižením a pojednává o jejich historii, vývoji a rizikách ústavní péče. Objasňuje význam rodinné výchovy, funk-ce a strukturu rodiny. Seznamuje s kasuistickými studiemi jedinců s Downovým syndro-mem a poukazuje na rozdílnost vývoje při rozdílném edukačním prostředí.
URI: http://hdl.handle.net/10563/27906
Datum: 2012-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 33318


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
klučka_2012_dp.pdf 1.798Mb PDF Zobrazit/otevřít
klučka_2012_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
klučka_2012_op.doc 17.26Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet