Ošetřovatelská péče u dětí se spinální svalovou atrofií v domácím prostředí

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Ošetřovatelská péče u dětí se spinální svalovou atrofií v domácím prostředí

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Ošetřovatelská péče u dětí se spinální svalovou atrofií v domácím prostředí
Autor: Görigová, Terezie
Vedoucí: Kalabusová, Eva
Abstrakt: Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda příspěvky na ošetřovatelskou péči pokryjí náklady s ní spojené. Dalším cílem bylo poukázat na problematiku onemocnění spinální svalové atrofie a náročnost ošetřovatelské péče. Informovat o charakteru onemocnění laickou veřejnost a dále srovnat finanční aspekty péče v České republice a v zahraničí. Metodika: V praktické části byly provedeny dva rozhovory s rodiči dětí se spinální svalovou atrofií. Jeden s rodinou z České republiky, druhý prostřednictvím e-mailu s rodinou ze Spojených států amerických. Tyto rozhovory poskytly informace o průběhu onemocnění konkrétních dětí, ošetřovatelské péči a finančních aspektech s ní souvisejících. Byl vytvořen také dotazník určený rodičům dětí se spinální svalovou atrofií z České republiky. Z dvaceti zaslaných dotazníků odpovědělo osm respondentů. Na základě dotazníků byly zjištěny informace o průběhu onemocnění od doby, kdy bylo diagnostikováno, do současnosti. Dotazníkové šetření probíhalo od 20. 2. do 28. 3. 2014. Výsledky: Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že onemocnění spinální svalová atrofie je málo známé. Ošetřovatelská péče je náročná, a proto mnoho rodičů při péči v domácím prostředí využívá pomoc odborníků, především pomoci všeobecných a dětských sester. Nejvíce byly mezi respondenty zastoupeni chlapci a nejčastěji se jednalo o spinální svalovou atrofii II. typu. Největší finanční náklady byly spojeny s nákupem kompenzačních pomůcek a s péčí o toaletu dýchacích cest u dětí s tracheostomií. Závěr: Spinální svalová atrofie je závažným onemocněním, které výrazně limituje kvalitu života dětí i jejich rodin. Výsledky výzkumu prokazují, že velká část lékařů a sester neumí rodiny podpořit. Většina respondentů uvedla, že diagnóza nebyla sdělena ohleduplně. Proto by měla být věnována větší pozornost podpoře rodin a školení zdravotnického personálu o přístupu k lidem v takových životních situacích.
URI: http://hdl.handle.net/10563/27957
Datum: 2014-01-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických věd
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 33380


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
görigová_2014_dp.pdf 1.944Mb PDF Zobrazit/otevřít
görigová_2014_vp.doc 48Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
görigová_2014_op.doc 46Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet