Informovanost o alternativní medicíně a její využití v praxi z pohledu veřejnosti a všeobecných sester

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Informovanost o alternativní medicíně a její využití v praxi z pohledu veřejnosti a všeobecných sester

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Informovanost o alternativní medicíně a její využití v praxi z pohledu veřejnosti a všeobecných sester
Autor: Skovajsová, Tereza
Vedoucí: Filová, Andrea
Abstrakt: Cíl: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit informovanost, využití a znalosti o alternativní medicíně u všeobecných sester a laické veřejnosti. Metodika: Byl sestaven nestandardizovaný dotazník. Dotazníkové šetření probíhalo u dvou skupin respondentů. První skupinu respondentů tvořila laická veřejnost, respondentů bylo 100. Druhou skupinou byly všeobecné sestry z KNTB a.s., kterých bylo 98. Průzkumné šetření probíhalo celkem dva měsíce prosinec 2013, leden 2014. Výsledky: Nebyly zjištěny významné rozdíly mezi skupinami respondentů a to ani v oblasti informovanosti, využití či znalostí. Většina respondentů (obou skupin) je o alternativní medicíně informována a také ji většina využila, přičemž respondenti uváděli pozitivní účinky. U všeobecných sester bylo zjištěno, že pouze malé procento tázaných využívá alternativní medicínu při své práci. Závěr: Výsledky průzkumu ukázaly, že alternativní medicína v práci všeobecné sestry je využívána pouze v malém procentu. Bylo by dobré, kdyby sestry byly tímto směrem vedeny, zejména k prospěchu pacienta se zaměřením na snížení počtu užívaných léků, zejména v pozdějším věku.
URI: http://hdl.handle.net/10563/27969
Datum: 2014-01-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických věd
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 33392


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
skovajsová_2014_dp.pdf 1.820Mb PDF Zobrazit/otevřít
skovajsová_2014_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
skovajsová_2014_op.doc 50Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet