Komparace činností zdravotně sociálního pracovníka a sociálního pracovníka

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Komparace činností zdravotně sociálního pracovníka a sociálního pracovníka

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Komparace činností zdravotně sociálního pracovníka a sociálního pracovníka
Autor: Nudni, Darina
Vedoucí: Vaško, Michaela
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o komparaci činností zdravotně sociálního pracovníka a soci-álního pracovníka. Hlavním cílem práce je zjistit, v čem se zdravotně sociální práce a soci-ální práce liší, popřípadě v čem si jsou podobné. Teoretická část je zaměřena na základní terminologii z oblasti zdravotně sociální práce, popisuje také samotnou sociální práci a sociální práci ve zdravotnictví. Dále jsou v práci popsány činnosti zdravotně sociálního pracovníka a sociálního pracovníka, které v rámci své profese vykonávají. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu, který je realizován prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru. Samotný výzkum je realizován ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s odbornými pracovníky. V závěru empirické části jsou shrnuty výsledky výzkumu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28004
Datum: 2014-01-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických věd
Studijní obor: Zdravotně sociální pracovník
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 33435


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
nudni_2014_dp.pdf 1.716Mb PDF Zobrazit/otevřít
nudni_2014_vp.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
nudni_2014_op.doc 57.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet