Zvládání psychosociální zátěže u pacientů zařazených do hemodialyzačního programu

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Zvládání psychosociální zátěže u pacientů zařazených do hemodialyzačního programu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Zvládání psychosociální zátěže u pacientů zařazených do hemodialyzačního programu
Autor: Loučková, Monika
Vedoucí: Filová, Andrea
Abstrakt: Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zjistit zvládání psychosociální zátěže u pacientů zařazených do hemodialyzačního programu. Metodika: V praktické části byl vytvořen nestandardizovaný dotazník díky, kterému byly získány informace o vlivu hemodialyzační léčby na život dlouhodobě hemodialyzovaného pacienta a zvládání psychosociální zátěže. Výzkumný soubor byl tvořen celkem 92 pacienty hemodialyzačního střediska v KNTB Zlín, Kroměřížské nemocnice a nemocnice Znojmo. Dotazníkové šetření probíhalo od 1. února 2014 do 17. března 2014. Výsledky: Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že pacienti jsou vystaveni více stresovým situacím a každý pacient se snaží s nimi neustále vypořádávat. Zvládání psychosociální zátěže je velmi individuální a nelze jednoznačně popsat a vyhodnotit. Zajímavý výsledek byl zaznamenán v šetření stavů, kterými jsou respondenti ovlivněni, kdy největší procento dotazovaných udalo bezmoc, naproti agresivitě a depresím jak uvádí ve své publikaci Silvie Sulková, 2000. Závěr: I přes výsledná data, je třeba ze strany všech zdravotníků na každého pacienta nahlížet holisticky a je nutné si uvědomit, že každý jedinec vnímá a prožívá psychosociální zátěž jinak, jelikož pochází z jiného prostředí, jinak je vychován, jinak zatížen léčbou a tím pádem i jinak vnímá zátěž spojenou s hemodialyzační léčbou. Pokud tak bude sestra a nejen ona nahlížet na každého pacienta holisticky, bude přístup k léčbě ze strany pacienta přínosnější.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28028
Datum: 2014-01-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických věd
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 33461


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
loučková_2014_dp.pdf 2.560Mb PDF Zobrazit/otevřít
loučková_2014_vp.doc 47Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
loučková_2014_op.doc 47Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet