Komplexní ošetřovatelská péče o septického pacienta na oddělení intenzivní péče

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komplexní ošetřovatelská péče o septického pacienta na oddělení intenzivní péče

Show full item record

No preview available
Title: Komplexní ošetřovatelská péče o septického pacienta na oddělení intenzivní péče
Author: Macíková, Petra
Advisor: Hrenáková, Eva
Abstract: Tématem bakalářské práce je "Komplexní ošetřovatelská péče o septického pacienta na oddělení intenzivní péče". Sepse patří mezi jeden z nejčastějších a nejzákeřnějších problé-mů současné resuscitační a intenzivní péče a její podíl na mortalitě je vysoký. Proto je dů-leţité včas zahájit správnou léčbu a ošetřovatelskou péči, a také je velmi podstatná mezio-borová spolupráce, neboť sepse je velice rozmanitý pojem. Teoretická část se zabývá definicí sepse a jejich příbuzných pojmů. Také uvádí etiologii, patogenezi, diagnostiku, léčbu a celkovou komplexní ošetřovatelskou péči o septického pacienta. Praktická část obsahuje kazuistiky čtyř pacientů hospitalizovaných na oddělení ARO, kdy u kaţdého z nich došlo ke vzniku sepse z jiné příčiny. Přiblíţíme a poukáţeme na rozdíly medicínských postupů, ale i na odlišnosti při poskytování ošetřovatelské péče. V praktické části uvádíme statistické zpracování dat, která poukazují na rozmanitost příčin vzniku sepse u pacientů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení ve Vsetíně od roku 2009 aţ do roku 2013.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28030
Date: 2014-01-15
Availability: Bez omezení
Department: Ústav zdravotnických věd
Discipline: Všeobecná sestra
Grade for thesis and defense: D 33463


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
macíková_2014_dp.pdf 1.552Mb PDF View/Open
macíková_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
macíková_2014_op.pdf 48.48Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account