Komplexní ošetřovatelská péče o septického pacienta na oddělení intenzivní péče

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Komplexní ošetřovatelská péče o septického pacienta na oddělení intenzivní péče

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Komplexní ošetřovatelská péče o septického pacienta na oddělení intenzivní péče
Autor: Macíková, Petra
Vedoucí: Hrenáková, Eva
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je "Komplexní ošetřovatelská péče o septického pacienta na oddělení intenzivní péče". Sepse patří mezi jeden z nejčastějších a nejzákeřnějších problé-mů současné resuscitační a intenzivní péče a její podíl na mortalitě je vysoký. Proto je dů-leţité včas zahájit správnou léčbu a ošetřovatelskou péči, a také je velmi podstatná mezio-borová spolupráce, neboť sepse je velice rozmanitý pojem. Teoretická část se zabývá definicí sepse a jejich příbuzných pojmů. Také uvádí etiologii, patogenezi, diagnostiku, léčbu a celkovou komplexní ošetřovatelskou péči o septického pacienta. Praktická část obsahuje kazuistiky čtyř pacientů hospitalizovaných na oddělení ARO, kdy u kaţdého z nich došlo ke vzniku sepse z jiné příčiny. Přiblíţíme a poukáţeme na rozdíly medicínských postupů, ale i na odlišnosti při poskytování ošetřovatelské péče. V praktické části uvádíme statistické zpracování dat, která poukazují na rozmanitost příčin vzniku sepse u pacientů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení ve Vsetíně od roku 2009 aţ do roku 2013.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28030
Datum: 2014-01-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických věd
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 33463


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
macíková_2014_dp.pdf 1.552Mb PDF Zobrazit/otevřít
macíková_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
macíková_2014_op.pdf 48.48Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet